Turkish - Why AGI is Closer Than You Think

Source article: Why AGI is Closer Than You Think | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=34927154-a51c-4365-8d98-b5aff29e3923
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

AGI Neden Düşündüğünüzden Daha Yakın

Çoğu olmasa da birçok AI uzmanı, insan seviyesinde Yapay Genel Zeka’ya (AGI) ulaşmanın hala onlarca yıl uzakta olduğuna inanıyor. Ancak gerçek, düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir.

AGI’nin Babası ve SingularityNET’in CEO’su Dr. Ben Goertzel, AGI’ye ulaşmamıza yalnızca üç ila sekiz yıl kaldığını tahmin ediyor . Bu nispeten kısa zaman çizelgesi, alanda önemli atılımların eşiğinde olduğumuza olan inancını yansıtıyor.

Dr. Goertzel’e göre, AI’daki hızlı gelişmeler, hibrit sistemlerin entegrasyonu ve artan hesaplama gücü ve veri kullanılabilirliği bizi bu dönüm noktasına doğru hızlandırıyor. Onun öngörüleri, AGI’nin şafağının ufukta olduğunu ve dünyamızı tahmin edilenden daha erken dönüştürmek için burada olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki Önemli Aşamalar

Yapay zeka (AGI), yapay zeka alanındaki uzmanlar ve meraklılar arasında uzun zamandır merak ve spekülasyon konusu olmuştur; tıpkı sıradan insanların teknoloji ve yapay zekaya pek ilgi duymaması gibi.

Yapay zeka sistemlerinin bir insanın yapabileceği her türlü zihinsel görevi yerine getirebileceği nokta olarak tanımlanan AGI, endüstrilerde devrim yaratma, karmaşık sorunları çözme ve toplumu henüz hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde dönüştürme potansiyeline sahip.

Son gelişmeler, AGI’nin teknolojideki atılımlar, yenilikçi çerçeveler ve araştırmacıların son birkaç on yıldır desteklemeye çalıştığı işbirlikçi küresel çaba tarafından yönlendirilen birçok kişinin inandığından daha yakın olabileceğini öne sürüyor. Ancak iş burada bitmiyor.

Sonuç olarak, AGI’ye giden yol yalnızca daha akıllı algoritmalar yaratmakla ilgili değil; ilerlemeyi sağlayacak çeşitli teknolojik gelişmeleri bir araya getirmekle ilgilidir.

Teknolojik Atılımların Birleşimi

Büyük Dil Modelleri’ndeki (LLM) son yeniliklerin AGI’ye ulaşmak için hayati önem taşımadığı düşünülürken (ve hatta insan zekasını taklit etme yetenekleri nedeniyle dikkati ondan uzaklaştırabilir), Dr. Goertzel bunların bu ilerlemenin potansiyel “hızlandırıcıları” olarak hizmet edebileceğini kabul ediyor. LLM’ler bilgi besleyicileri, kahinler ve AGI sistemlerinin bileşenleri olarak hizmet edebilir ve erken AGI sistemlerinin öğrenmesine ve neye dikkat edeceklerine karar vermesine yardımcı olabilir. LLM’lerin bu şekilde kullanılması geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. İlerlemelerinin ne kadar hızlı olduğu da şaşırtıcıdır - önemli maddi ilerlemeler sadece bir yılda gerçekleşebilir ve bu, yapay zeka alanının hızlı tempolu doğasını vurgular.

Ayrıca, donanım yeteneklerindeki ve veri işleme gücündeki hızlı gelişmeler de AGI geliştirme için olası zaman çizelgelerini düşündüğümüzde dikkate almamız gereken önemli faktörlerdir. Karmaşık AI modellerini eğitmek için gereken devasa hesaplama kaynakları zaman geçtikçe daha da erişilebilir hale geliyor. AGI’nin ortaya çıkması için sağlam bir temel oluşturan şey tam olarak bu teknolojik atılımların bir araya gelmesidir.

Küresel İşbirliğini Gerçekleştirme Misyonu

Araştırmacılar, geliştiriciler ve kurumlar arasında küresel, işbirlikçi bir çaba geliştirme misyonunda kaydedilen muazzam ilerlemeyi de görmezden gelemeyiz. 2024’teki Beneficial AGI Summit (BGI) gibi etkinlikler, dünyanın dört bir yanından en iyi endüstri liderlerini bir araya getirdi ve onları teknolojik gelişmelerden politikaya, etiğe ve felsefeye kadar çok çeşitli konularda kapsamlı, ayrıntılı tartışmalara katılmaya yöneltti.

Zamanla, giderek daha fazla birey ve kuruluş, AGI’ye doğru yolculuğumuzun herkesin bir rol oynayabileceği, katkıda bulunabileceği ve bu çığır açan teknolojinin dünyayı nasıl etkilemesi gerektiğine dair seslerini duyurabileceği ortak bir yolculuk olması gerektiğini fark ediyor. Yapay zeka araştırmalarındaki açık kaynak hareketi, en son araçlara ve bilgiye erişimi demokratikleştirmek için yorulmadan çalıştı ve çeşitli katkıda bulunanların AGI gelişimine katılmasına olanak tanıdı. Bu merkezi olmayan yaklaşım, AGI sistemlerinin şeffaf ve etik bir şekilde, çok çeşitli bakış açılarından girdilerle geliştirilmesini sağlamak için temel faktörlerden biridir.

Bebek AGI’ye Giden Yol

AGI’ye giden yol, yakın gelecekte önemli kilometre taşlarının beklenmesiyle daha da belirginleşiyor. Yapay zekada yeni bir çağın eşiğinde dururken, küresel araştırma topluluğunun işbirlikçi çabaları, teknolojik yeniliklerle birleşerek bizi AGI hayalini gerçekleştirmeye yaklaştırıyor.

Önümüzdeki birkaç yıl, AGI’nin gidişatını şekillendirmek ve toplumda iyi bir güç olarak hizmet etmesini sağlamak açısından en önemli yıllar olacak.

Dr. Ben Goertzel’in Panama’da düzenlenen Faydalı AGI Zirvesi’ndeki son açıklamaları, AGI’ye yönelik somut ilerlemenin altını çiziyor.

Erken bir prototipin veya "Bebek AGI"nin 2025 gibi erken bir tarihte faaliyete geçebileceğini açıkladı. Bu prototip, insan benzeri görevleri yerine getirebilen bir sistem yaratmak için açık kaynak kodlu kod, merkezi olmayan altyapı ve çeşitli bilişsel mimarilerden yararlanmayı amaçlıyor.

Goertzel’in AGI gelişimine ilişkin planı, kapsayıcılık ve etik hususlara vurgu yaparak AGI’nin şirketler veya hükümetler tarafından kontrol edilmesi yerine, insanlığın geneline fayda sağlamasını garanti altına alır.

OpenCog Hyperon, insan bilişsel yeteneklerini yansıtan ve aşan bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma arayışında bir köşe taşıdır. Bu açık kaynaklı yazılım çerçevesi, birleşik bir bilişsel mimari içinde birden fazla AI paradigmasını bir araya getirerek bizi insan düzeyindeki AGI’nin ve ötesinin gerçekleştirilmesine doğru iter. SingularityNET, OpenCog Hyperon Alpha’nın yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle AGI topluluğu içinde iş birlikçi inovasyon için sağlam bir çerçeve oluşturmuştur.

Hyperon, gelişmiş algoritmalar ve bilişsel mimarileri entegre etmeyi hedefleyerek, tam işlevli bir Yapay Zeka (AGI) geliştirmeye doğru önemli bir adım atıyor.

AGI’nin potansiyel faydaları, tekrarlayan emeği ortadan kaldırmaktan hastalıkları iyileştirmeye ve insan ömrünü uzatmaya kadar muazzam olsa da, yolculuk etik zorluklarla doludur. AGI sistemlerinin insan değerleriyle uyumlu olmasını ve toplumsal eşitsizlikleri artırmamasını sağlamak çok önemlidir. Dr. Goertzel, insanlık olarak AGI gelişiminin hızlandırılmasını kötüye kullanımı önleme önlemleriyle dengelediğimiz ve bu dönüştürücü teknolojinin faydalarının tüm duyarlı varlıklara ulaşmasını sağladığımız ihtiyatlı ancak proaktif bir yaklaşımı savunuyor.

Şimdilik sizleri Dr. Ben Goertzel’in " Yapay zekaların insan seviyesinde zekaya (YGZ) ne zaman ulaşacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği röportajdan bir kesitle baş başa bırakalım.

Dr. Ben Goertzel: "Bence insan seviyesinde bir AGI’ye sahip olduğunuzda, radikal bir şekilde insanüstü bir AGI’ye ulaşmanız için sadece birkaç yıl var çünkü bu insan seviyesindeki AGI yazılımı kendi kodunu tekrar tekrar yeniden yazabilir. Yeni donanımlar tasarlayabilir ve bunun için yeni bir fabrika inşa etmeleri için insanlara ödeme yapabilir ve benzeri şeyler. Ancak insan seviyesi için - bununla en azından her büyük yetenekte insan seviyesinde olan AI’yı kastediyoruz - Ray’in 2029 kehanetinin şu anda aptalca görünmediğini, makul göründüğünü düşünüyorum.

Elbette, bunun etrafında bir güven aralığı var. Üç veya dört yıl önce veya üç veya dört yıl sonra olabilir mi? Kesinlikle. Dünyada tam olarak ne olacağını tahmin edemeyiz. Daha fazla pandemi olabilir, Üçüncü Dünya Savaşı olabilir, birçok şey olabilir. Kendi AGI projelerim açısından, üç yıl sonra oraya varabileceğimizi görebiliyorum."

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Dr. Ben Goertzel tarafından merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonuyla kuruldu. Bir AGI herhangi bir merkezi varlığa bağlı değildir, herkese açıktır ve tek bir şirketin veya hatta tek bir ülkenin dar hedefleriyle sınırlı değildir. SingularityNET ekibi deneyimli mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar, girişimciler ve pazarlamacılardan oluşur. Temel platform ve AI ekiplerimiz, finans, robotik, biyomedikal AI, medya, sanat ve eğlence gibi uygulama alanlarına adanmış uzman ekiplerle daha da tamamlanmaktadır.

Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu | OpenCog Hyperon | Ekosistem | ASI Alliance

En Son SingularityNET Haberleri ve Güncellemelerinden Haberdar Olun: