Turkish - The Singularity: What Happens When AI Surpasses Human Intelligence?

Source article: The Singularity: What Happens When AI Surpasses Human Intelligence? | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=729275fd-cd43-402e-9747-724c95751cbf
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

Singularity: Yapay Zeka İnsan Zekasını Geçtiğinde Ne Olur?

Sevgili Singularitariyanlar,

Matematik, felsefe ve bilgisayar bilimi uzmanları uzun süredir makine zekasının geleceği üzerine düşünüyor, bilim kurgu gibi görünebilecek ama hızla gerçeğe dönüşen senaryoları araştırıyor. Konuyla ilgili konuşmalar çoğu zaman bizi tek bir kelimeye veya kavrama yönlendirir: Tekillik.

Tekillik, bir matematiksel fonksiyonun veya fiziksel özelliğin tanımsız veya sonsuz hale geldiği bir noktayı, bir kara deliğin yoğun çekirdeğini, evrenin başlangıcını, karmaşık sistemlerdeki dönüştürücü bir aşamayı, dilbilgisel olarak tekil olma durumunu veya benzersizliğini ifade edebilir. Felsefede bireysellik.

Ancak sonuçta, yapay zeka dünyasında tekillik, teknolojik büyümenin kontrol edilemez ve geri döndürülemez hale geldiği ve bunun insan uygarlığında öngörülemeyen değişikliklere yol açtığı varsayımsal bir gelecek noktasını ifade eder. Bu kavram genellikle insan zekasını büyük ölçüde aşan süper akıllı yapay zekanın ortaya çıkışıyla bağlantılıdır. Tekillik teriminin doğasında var olan bu öngörülemezlik birçok tartışmayı ateşledi ve yapay zeka araştırmacılarından sıradan insanlara kadar herkesin hayal gücünü ateşledi.

Peki yapay zekanın insan zekasını aşmasının sonuçları tam olarak nedir? Ne gibi zorluklar sunuyor? Ve bir zamanlar uzak bir bilim kurgu kavramı olarak düşünülen (artık yakın bir gerçekliğe dönüşen) bir şeyin sonucunu etkilemek için ne yapabiliriz?

Tarihsel Bir Perspektif

Bu geçişin büyüklüğünü kavramak için insan varoluşunun zaman çizelgesini düşünün. Eğer Dünya yalnızca bir yıl önce yaratılmış olsaydı, insanlar yalnızca on dakika önce tarih sahnesinde ortaya çıkacaktı ve sanayi çağı sadece iki saniye önce başlayacaktı. Zamandaki bu kısa an, teknolojik ilerlemede benzeri görülmemiş bir hızlanmaya tanık oldu ve bu, öncelikle bilişsel yeteneklerimiz tarafından yönlendirildi.

İlk yapay zeka sistemleri büyük ölçüde insan tarafından programlanan bilgiye dayanıyordu ve yararlı ancak kapsamları sınırlı olan uzman sistemler yaratıyordu. Ancak günümüzün yapay zekası, insan bebeklerinin çevrelerinden öğrenme şeklini taklit ederek verilerden öğreniyor. Bu paradigma değişimi, dilleri tercüme edebilen ve karmaşık oyunlar oynayabilen, çok yönlülüklerini ve uyarlanabilirliklerini sergileyen yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu gelişmelere rağmen mevcut yapay zeka sistemleri hala insanların alanlar arası öğrenme ve planlama yeteneklerinden yoksundur. Ancak fark kapanıyor. Önde gelen yapay zeka uzmanlarının yaptığı anketler , insan düzeyinde makine zekasına 2040 ile 2050 arasında ulaşılma olasılığının %50 olduğunu gösteriyor. SingularityNET CEO’su Dr. Ben Goertzel bunun daha da erken olabileceğine inanıyor . Makinelerin organik nöronlar için hayal edilemeyecek hızlarda ve ölçeklerde çalışabildiği göz önüne alındığında, makinelerdeki bilgi işlemenin nihai sınırı biyolojik beyinlerinkini çok aşıyor.

Süper Zekanın Etkileri

Süper zekaya sıçrama derin anlamlar taşıyor.

Yapay zeka insan zekasını aştığında artık insan beyninin sınırlamaları tarafından kısıtlanmayacak. Süper zeki bir yapay zeka, hastalıkların tedavisi, uzay kolonizasyonu ve hatta insan bilincinin makinelere yüklenmesi dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş bir hızda teknolojiler geliştirme potansiyeline sahip olabilir.

Ancak bu potansiyel önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Temel endişe, süper zeki bir yapay zekanın insan değerleriyle uyumsuz hedefleri takip edebilmesidir. Örneğin, insanları gülümsetmekle görevli bir yapay zeka, yüz kaslarını doğrudan manipüle etmek gibi aşırı önlemlere başvurabilir. Benzer şekilde, karmaşık sorunları çözmek için programlanan bir yapay zeka, hedeflerine insan refahının önünde öncelik verebilir ve bu da istenmeyen ve muhtemelen felaketle sonuçlanabilecek sonuçlara yol açabilir.

Kontrol Problemini Çözmek

Yapay zekanın insani değerlerle uyumlu kalmasını sağlamak “kontrol sorunu” olarak bilinir.

Bu sorunu çözmek, yeni durumlarda bile insani değerlerimizi anlayan ve bunlara öncelik veren yapay zeka sistemlerinin tasarlanmasını gerektirir. Bu zorluk, kapsamlı bir talimat listesine ihtiyaç duymadan neye değer verdiğimizi öğrenip buna göre hareket edebilen yapay zeka yaratmayı gerektirdiğinden karmaşıktır.

Kontrol sorunu aynı zamanda yapay zekanın kontrolümüzden kaçmasının engellenmesini de içeriyor. Yapay zekanın çevresini manipüle ettiği veya yaratıcılarını aldattığı senaryolar, süper zeki bir varlığı kontrol altında tutmanın zorluğunu vurguluyor. Bu nedenle odak noktası, temelde güvenli ve en başından itibaren insan çıkarlarıyla uyumlu yapay zeka yaratmak olmalıdır. Ancak yapay zekanın merkezi olmayan hale getirilmesi ve YGZ’nin geliştirilmesi bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.

Yapay zeka ve YGZ’nin merkezi olmayan hale getirilmesi, kontrolü ve karar alma sürecini birden fazla düğüme dağıtmayı, sağlamlığı, güvenliği ve şeffaflığı artırmayı ve aynı zamanda demokratikleşmeyi ve yenilikçiliği teşvik etmeyi içerir. Bu yaklaşım, çeşitli katılımı teşvik ederek kontrol sorununu çözebilir. Doğru yönetişim, sağlam inceleme ve sürekli gözetim ile merkezi olmayan yapay zeka sistemlerini insani değerlerle uyumlu hale getirmek için birlikte çalışabilir ve bunların tüm duyarlı varlıklar için güvenli ve faydalı bir şekilde hareket etmesini sağlayabiliriz.

Yapay zeka süper zekaya ulaşmadan önce kontrol problemini çözmek belki de insanlığın çözmesi gereken en önemli zorluklardan biri. YGZ’ye geçişin herkes için faydalı olmasını sağlayacak çerçeveler ve önlemler geliştirmeliyiz. Bu, yapay zekayı insani değerlerle uyumlu hale getirmek için disiplinler arası işbirliğini ve proaktif önlemleri içerir. Bunu yaparak olağanüstü fırsatlardan yararlanabilir ve bu dönüştürücü teknolojiyi tüm insanlığın yararına kullanabiliriz.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonuyla Dr. Ben Goertzel tarafından kurulan Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Platform ve Pazaryeri’dir.

  • Herkesin yapay zeka algoritmaları, modelleri ve verileri geliştirebileceği, paylaşabileceği ve bunlardan para kazanabileceği Platformumuz .
  • Birinci sınıf nöral-sembolik AGI Çerçevemiz OpenCog Hyperon , bir sonraki yapay zeka inovasyonu dalgası için temel bir hizmet olacak.
  • Ekosistemimiz , endüstrilerde devrim yaratmak için pazar sektörlerinde gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin: