Turkish - The Race for AGI: Big Tech vs Decentralized Approaches

Source article: The Race for AGI: Big Tech vs Decentralized Approaches | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=e632ed7b-4cc5-4a29-9319-4468fe60b48b
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

YGZ Yapay Genel Zeka Yarışı: Büyük Teknoloji ve Merkezi Olmayan Yaklaşımlar

Sevgili Tekilciler,

Yapay Genel Zeka (AGI) yarışı devam ediyor; aslında, yapay zeka araştırmaları başladığından beri ve Alan Turing’in Turing Testini tanıtan ufuk açıcı makalesi "Bilgisayar Makineleri ve Zeka"yı yayınladığı 1950’lerden bu yana onlarca yıldır sürüyor. Zeka kriteri olarak.

(Yapay zeka dünyasında Dr. Ben Goertzel gibi önde gelen isimler, “robot üniversite öğrencisi testi” gibi ek ölçütler önererek bu arayışı daha da ileriye taşıyor. Bu test, adından da anlaşılacağı gibi, bir yapay zekanın bir üniversiteye kaydolmasını ve Aynı dereceye kayıtlı diğer öğrencilerle aynı kaynakları kullanarak bir derece almak.”)

Turing Testinden bu yana çok yol kat ettik. 1960’lardaki ilk yapay zeka programlarından, geçen yüzyılın sonuna gelindiğinde sinir ağları ve makine öğrenimine, derin öğrenmeye ve ötesine kadar, YGZ yarışı ilk teorik tartışmalardan ve temel yapay zeka programlarından son teknolojiye sahip karmaşık sistemlere doğru evrildi. İnsan benzeri genel zekaya sahip makineler yaratma hedefi.

Bugün Google, Microsoft, OpenAI ve Facebook gibi Büyük Teknoloji şirketleri YGZ yarışında ön sıralarda yer alıyor. Bu kuruluşlar önemli kaynaklara, son teknoloji altyapıya ve büyük miktarda veriye erişime sahiptir; bunların tümü YZG araştırmalarını ilerletmek için önemli unsurlardır.

Bu şirketlerin benimsediği merkezi yaklaşımın avantajları ve dezavantajları var

Yeni başlayanlar için, araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar ayırabilirler ve karmaşık yapay zeka modelleri için gerekli olan son teknoloji veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleriyle övünebilirler. Bu şirketler dünyanın dört bir yanından üst düzey yetenekleri çekerek inovasyon için zengin bir ortam yaratıyor. Milyarlarca insan tarafından kullanılan hizmetlerle, karmaşık yapay zeka modellerinin eğitimi için hayati önem taşıyan benzersiz miktardaki verilere erişimleri var. Ayrıca yeni yapay zeka teknolojilerini mevcut platformlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek hızlı dağıtım ve ölçeklenebilirlik sağlayabilirler.

Ancak bu merkezi yaklaşım aynı zamanda önemli zorlukları ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Verilerin ve gücün birkaç elde toplanması etik ve mahremiyet sorunlarını gündeme getiriyor ve söz konusu insan faktörü göz önüne alındığında potansiyel olarak kötüye kullanıma ve suiistimale yol açıyor. YGZ geliştirmede birkaç şirketin hakimiyeti, tekelci uygulamalara yol açabilir ve bu kuruluşların verilerinin ve algoritmalarının doğasında bulunan önyargılar, çarpık yapay zeka davranışlarına ve kararlarına yol açabilir. Ek olarak, bu şirketler genellikle kapalı kapılar ardında faaliyet gösteriyor, araştırma süreçleri ve hedefleri konusunda sınırlı şeffaflığa sahipler ve bu da halkın onları hesap verebilir tutmasını zorlaştırıyor.

Biz insanlık olarak Tekilliğin böyle olmasını mı istiyoruz? Kapalı kapılar ardında, insanlık tarihinde geliştirilen en önemli teknolojinin iplerini birkaç kişinin elinde mi tutuyorsunuz? Yoksa Tekilliğin demokratikleşmesini ve merkezileşmemesini, herkesin söz sahibi olmasını ve sonuçta bu dönüştürücü yeniliğin faydalarından faydalanmasını mı istiyoruz?

Merkezi olmayan alternatif

YGZ’yi geliştirmeye yönelik merkezi olmayan bir yaklaşım, açıklığı, işbirliğini ve kaynakların (ve doğal olarak faydaların) dağıtımını vurgulayacaktır. Bağımsız araştırmacılar, açık kaynak toplulukları ve SingularityNET gibi kuruluşlar bu alandaki kilit oyunculardır.

Merkezi olmayan projeler genellikle şeffaflık felsefesiyle çalışır; araştırmalarını, verilerini ve modellerini kamunun incelemesine ve işbirliğine açık hale getirir. Bu açıklık, güveni ve hesap verebilirliği teşvik eder ve yapay zeka teknolojilerine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlayarak potansiyel olarak faydaların toplum genelinde daha adil bir şekilde dağıtılmasına yol açar.

Merkezi olmayan modeller üzerinde işbirliği yapan küresel araştırmacılar topluluğu, farklı bakış açıları getirerek yeniliği teşvik ediyor ve hızlı ilerlemelere yol açıyor. Ayrıca, merkezi olmayan yönetimin aynı zamanda daha dayanıklı bir ekosistem yarattığını ve bir varlığın başarısızlığının veya bir varlığın ortak seçilmesinin ilerlemeyi durdurmadığını belirtmeye bile gerek yok.

Ancak merkezi olmayan yaklaşımlar da kendi zorluklarıyla karşı karşıyadır. Bağımsız ve merkezi olmayan gruplar genellikle büyük teknoloji şirketlerinin kullanabileceği önemli finansal ve hesaplamalı kaynaklardan yoksundur, bu da ilerlemeyi yavaşlatabilir ve deneylerin ve uygulamaların ölçeğini sınırlayabilir. Merkezi olmayan bir ağ üzerinde çabaları koordine etmek, işlerin tekrarlanmasına ve verimsizliklere yol açan parçalanma riski nedeniyle zorlayıcı olabilir. Ancak yapay zekanın merkezileştirilmesinde tek lider olan SingularityNET için durum böyle değil.

SingularityNET, AGI’nin merkezileştirilmesi ve demokratikleştirilmesinde başı çekiyor

SingularityNET, 2017’deki başlangıcından bu yana tek bir temel vizyona sahipti: merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı Yapay Genel Zeka yaratmak.

SingularityNET Platformu, herkesin yapay zeka gelişimine erişmesine ve katkıda bulunmasına olanak tanıyarak yapay zekayı demokratikleştirmeyi ve teknolojinin insanlığa fayda sağlamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezi olmayan pazarımız yapay zeka teknolojisinin demokratikleşmesine olanak tanıyor ve biz yapay zekayı tüm duyarlı varlıklara fayda sağlayacak şekilde geliştirmeye kararlıyız.

Yapay zeka geliştiricilerinden, araştırmacılarından ve meraklılarından oluşan güçlü bir toplulukla hedefimiz, merkezi olmayan, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir ekosistemi teşvik ederek faydalı YGZ yaratmaktır. Etik hususlara olan bağlılığımız, değerlerimizi paylaşanlarla stratejik ortaklıklar ve topluluk katılımı, YGZ’nin gelişiminin, insanlığa ve tüm duyarlı varlıklara fayda sağlama yönündeki daha geniş hedefle uyumlu olmasını sağlar.

YGZ arayışı, zamanımızın en iddialı ve dönüştürücü bilimsel çabalarından biridir.

İster büyük teknolojinin yoğunlaşmış gücünden ister merkezi olmayan ağların işbirlikçi çabalarından kaynaklansın, YGZ’nin gelişimi insanlığın geleceğini derinden şekillendirecek. Bir araya gelip bunun nasıl olacağına insanlık olarak biz karar vereceğiz.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonuyla Dr. Ben Goertzel tarafından kurulan Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Platform ve Pazaryeri’dir.

  • Herkesin yapay zeka algoritmaları, modelleri ve verileri geliştirebileceği, paylaşabileceği ve bunlardan para kazanabileceği Platformumuz .
  • Birinci sınıf nöral-sembolik AGI Çerçevemiz OpenCog Hyperon , bir sonraki yapay zeka inovasyonu dalgası için temel bir hizmet olacak.
  • Ekosistemimiz , endüstrilerde devrim yaratmak için pazar sektörlerinde gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin: