Turkish - SingularityNET Latest Ecosystem Updates: February 2024

Source article: SingularityNET Latest Ecosystem Updates: February 2024 | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=25200753-25c5-4ec7-b9dd-99c792f391eb
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

Turkish - SingularityNET Latest Ecosystem Updates: February 2024

Selamlar Singularitarian’lar,

Geçen ay birçok cephede önemli ilerleme kaydettik. Yükseltmelerden temel platformumuza ve stratejik topluluk girişimlerine kadar, yapay zekanın faydalarının evrensel olarak yayıldığı bir dünya vizyonumuza ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz.

Geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaya ve Marketplace’teki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanarak merkezi olmayan yapay zeka platformumuza bir dizi yükseltme uyguladık. Önemli geliştirmeler arasında optimize edilmiş gRPC mesaj işleme, genişletilmiş ağ dinleme özellikleri ve daha sağlam bir hizmet yayınlama deneyimi yer alıyor.

Faydalı Genel İstihbarata (BGI) ulaşmaya yönelik gelişen yol haritamızın yanı sıra, OpenCog Hyperon AGI çerçevemizde kaydedilen önemli ilerlemeleri vurgulayan kapsamlı bir rapor yayınladık. Rapor, teknik kilometre taşlarını ve AGI araştırma ve geliştirmemize yön veren stratejik yönü ayrıntılarıyla ele alıyor.

Ek olarak, 2024 Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu Stratejisi ve Yol Haritası raporumuzu yayınladık. Bu kapsamlı rapor, geçen yılın temel başarılarını özetlemekte ve Platformun 2024’teki gelişimine ilişkin ayrıntılı bir plan sunmaktadır. Yol haritası dört temel alanı vurgulamaktadır: Bilginin İnterneti, diğer merkezi olmayan ağlarla entegrasyonlar, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri ve daha geniş çapta benimsenmeyi teşvik edecek girişimler.

Panama’daki Yararlı AGI Zirvesi ve Konferanssız Konferansı da büyük bir başarıydı. Etkinlik, önde gelen yapay zeka düşünce liderlerini, geliştiricilerini ve araştırmacılarını sorunları tartışmak, kavramsal ilerleme kaydetmek, işbirlikleri oluşturmak ve katılan herkes tarafından harekete geçirilen fikir ve bağlantılara dayalı olarak faydalı YGZ’nin ortaya çıkmasını katalize etmek için pratik eylemlerde bulunmak üzere bir araya getirdi.

Son olarak Denetleme Konseyimiz SingularityNET topluluğunu güçlendirmek için iki çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylar katılımı artırmaya, daha derin katılımı teşvik etmeye ve ekosistemin genel büyümesini desteklemeye yönelik stratejilerin belirlenmesine odaklandı.

· Merkezi olmayan Yapay Zeka Platformu: Teknik Güncelleme

· Daemon (4 Mart için ufak bir sürüm planlanıyor)

· Listener

· Publisher

· Marketplace

· Platform ekibinden yorumlar

· Ekosistem Haberleri & Güncellemeler

· SingularityNET’ in AGI ye doğru ilerlemesi: Başarılar ve Yol haritası

· SingularityNET Merkezi olmayan Yapay Zeka Platformu: Strateji ve Yol Haritası

· BGI Etkinlik Öncesi Serisi

· Şubat ayı Denetleme Konseyi Topluluk Atölyesi

· Deep Funding Test Raund Sonuçları

· Rejuve Biotech Toplu Satış**

· NuNet

· Mindplex

· Sophiaverse

· Cogito

· Jam Galaxy

· HyperCycle

· SingularityDAO

· Rejuve.AI

· En son SingularityNET & Ekosistem Güncellemeleri ve Etkinlikler

· Faydalı AGI Zirvesi & Konferansı 2024

· Mindplex Şubat Podcastleri

Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu: Teknik Güncelleme

Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformumuza yönelik en son teknik güncellemeler, çeşitli temel bileşenlerde önemli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri getiriyor. Önemli iyileştirmeler arasında Daemon içinde geliştirilmiş gRPC mesaj yönetimi , genişletilmiş ağ dinleme yetenekleri, daha sağlam bir hizmet yayınlama deneyimi ve Marketplace’teki hata düzeltmeleri yer alıyor.

Bu güncellemeler toplu olarak Platformdaki yapay zeka gelişimini ve Pazaryeri etkileşimlerini kolaylaştırır.

Daemon (4 Mart ta küçük bir sürüm planlanıyor)

 • GRPC mesajlarının alınmasıyla ilgili sorun düzeltildi;
 • Yakın zamanda eklenen HTTP hizmet türü içindeki genel mantık düzeltildi. Artık Daemon, JSON/Protobuf mesajları oluşturmak için protokol dosyası içindeki veri Yapılarını analiz eder. Artık Daemon, Protobuf dosyalarını yalnızca eğitim için değil aynı zamanda HTTP hizmetleri için de analiz edebilir;
 • HTTP hizmetlerinin kullanımı ve örnekleri hakkında belgeler oluşturuldu (küçük sürümle birlikte yayınlamanın planlanması);
 • Eğitim işlevselliğinin kullanımı ve örnekleri hakkında belgeler oluşturuldu (küçük sürümle eş zamanlı olarak yayınlanması planlanıyor).

Listener

 • Çeşitli ağları dinleme yeteneğini entegre etti;
 • Binance Testnet ve Ethereum Spolia ve Goerli test ağları için EVM Olay Dinleyicisinin dağıtılmış ve yapılandırılmış geliştirme sürümü;
 • Üretim sürümünün dağıtımı için hazırlanan işlem hattı;
 • Şimdi test aşamasındayız (zaten düzeltilmesi gereken bazı hatalar tespit edildi);
 • Şu anda tüketicileri yeni Dinleyiciyle (Köprü, Platform Hizmetleri vb.) uyumluluk açısından güncelliyoruz.

Publisher

 • Hem hizmet oluştururken hem de bir kuruluş oluştururken tüm alanların doğrulaması tamamen güncellendi, artık XML işaretlemesiyle ad girmek imkansız, telefon numarasının geçerliliği kontrol ediliyor, URL doğrulamayla ilgili bir hata düzeltildi;
 • Demo seçeneği devre dışıyken bir hizmetin yayınlanmasını engelleyen sorun giderildi;
 • Kullanıcılara net geri bildirim sağlamak için hata mesajlarının görüntülenmesi uygulandı;
 • Uygulamanın görünümünü etkileyen birkaç küçük hata çözüldü (örneğin, girintilerin, yazıların ve biçimsel öğelerin eksikliği). Sonuç olarak konsol hataları önemli ölçüde azaldı;
 • JS SDK web sdk modülü güncellemesiyle PR’ye bakarken bir hata keşfettik. Sorunun kaynağını belirlemek ve bir çözüm uygulamak için geliştiricilerle aktif olarak işbirliği yapıyoruz. Güncellemeler kullanıma sunuldukça sağlanacaktır.

Pazar yeri

 • Boş iletişim ayrıntılarıyla ilgili bir hata düzeltildi;
 • Uygulamayı yüklemek için sabit talimatlar.

Platform Ekibinden Yorumlar

 • Daemon’un esnekliği ve evrenselliği artırıldı. Hata düzeltmeleri ve kapsamlı belgeler içeren küçük bir sürümün 4 Mart haftasında yayınlanması planlanıyor. Daemon’un davranışındaki değişikliklerin tanıtıldığı bölümler için GitHub ve Geliştirici Portalında mevcut olan belgeler oluşturduk.
 • Şu anda Dinleyici gelişimini tamamlıyoruz ve sıkı testler yürütüyoruz. Ayrıca yeni Dinleyici sürümüyle uyumluluk için hizmet yanıt bileşenlerini de oluşturuyor ve değiştiriyoruz.
 • Yayıncı portalıyla etkileşimi kolaylaştırmak için çeşitli hatalar düzeltildi. Mevcut mantığın bazı kısımlarının iyileştirilmesi. Genel Yayımcı portalı güncellemesini tamamlamak için web-sdk modülünü aktif olarak güncelliyoruz (web bileşenleri ve SDK’nın kendisi güncel kitaplıklar sürümüne);
 • Marketplace’teki hatalar düzeltildi ve düzeltmeler 20 Şubat 2024’te yayınlandı;
 • Bir sonraki güncellemenin küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerle birlikte 12 Mart’ta yapılması planlanıyor.

Ekosistem Haberleri ve Güncellemeleri

SingularityNET’in AGI’ye Doğru İlerlemesi: Başarılar ve Yol Haritası

SingularityNET çekirdek AGI ekibinin yan ürünlerimiz TrueAGI ve Zarqa, ortaklarımız ve daha geniş OpenCog topluluğu ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği olağanüstü çalışma grubunu vurgulayan Faydalı Genel İstihbarata Doğru İlerleme (BGI) raporumuzu yayınladık .

Özellikle OpenCog Hyperon AGI çerçevesinin teknik gelişmelerine odaklanıyoruz. Temel başarılar arasında Hyperon’un bilişsel bileşenlerinin geliştirilmesi, AI-DSL’in MeTTa SDK’ya genişletilmesi ve ROCCA ve NARS gibi projeler aracılığıyla deneyimsel öğrenmedeki ilerlemeler yer alıyor.

Ayrıca Hyperon Alpha’ya, gerçek dünya uygulamalarına, Hyperon bileşenlerinin genişletilmesine, SingularityNET platformuyla birlikte çalışabilirliğe ve PRIMUS bilişsel modelinin uygulanmasına odaklanan gelecekteki gelişim için bir yol haritasının ana hatlarını çiziyoruz.

BGI’ya ulaşma taahhüdümüz yeni bir şey olmasa da, bugün farklı olan şey, kavramsallaştırmadan aktif uygulamaya geçişimiz, AGI Ar-Ge fikirlerimizi gerçek dünyadaki kullanım durumlarıyla başa çıkmaya hazır gelişmiş sistemlere dönüştürmemizdir.

Rapor aynı zamanda YGZ araştırmacılarına ve daha geniş yapay zeka topluluğuna, açık bilişsel düzeydeki yaklaşımımıza katkıda bulunmaları ve gerçek YGZ’nin gelişimini desteklemeye yardımcı olmaları için açık bir davet niteliği taşıyor.

SingularityNET Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu: Strateji ve Yol Haritası

Şubat ayında Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu stratejimizi ve 2024 yılı yol haritamızı da paylaşmıştık . Bu raporun amacı, geçtiğimiz yılın başarılarını detaylandırmak ve 2024 için Platform geliştirme yol haritamızı dört temel öğeye vurgu yaparak özetlemektir:

 • Bilginin İnterneti — merkezi olmayan yapay zekanın uygulanabilirliğini yakın vadede genişletmek ve merkezi olmayan YGZ’nin ortaya çıkmasının önünü açmak için benzersiz bir yaklaşım;
 • SingularityNET Platformu ile diğer merkezi olmayan ağlar arasındaki entegrasyonlar : HyperCycle, NuNet, Cardano, Dfinity (ICP) ve diğerleri; hepsi yeni nesil zincirler arası merkezi olmayan yapay zeka ekosistemine doğru ilerleme sürecinin bir parçası;
 • Barındırma ve faturalandırma gibi temel alanlardaki büyük yeni özellikler de dahil olmak üzere Ölçeklenebilirlik ve Kullanılabilirlik iyileştirmeleri;
 • Deep Funding, SingularityNET ekosistem yan ürünleri ve daha fazlası gibi hedefe yönelik girişimler aracılığıyla benimsenme .

2023 yılı boyunca Platform, geliştirme yörüngesini iyileştirmeyi, sağlamlaştırmayı ve Faydalı AGI planlarımızla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan mimari değişikliklere ve diğer stratejik iyileştirmelere tabi tutuldu; bu da bizi ortak vizyonumuza, yani tam ölçekli, modernize edilmiş bir Yapay Zeka Platformuna yaklaştırdı.

BGI Etkinlik Öncesi Serisi

BGI Zirvesi ve Unkonferansı öncesinde, Faydalı Genel İstihbarata giden yolda hayati soruları araştıran bir dizi bilgilendirici sohbet ve tartışmaya ev sahipliği yaptık. İşte Şubat ayının konuşmalarına bir bakış:

 • Baş Yapay Zeka Simyacımız Dr. Mihaela Ulieru, sinir bilimi, güven ve yapay zekayı tartışmak üzere Uluslararası Güven Uzmanı ve Groningen Hanze Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erik Schoppen ile bir araya geldi ;
 • Dr. Ben Goertzel , yapay zekanın geleceğini ve Faydalı AGI’ye giden yolu araştıran bilgilendirici bir şömine başı sohbeti için NYU’dan Emekli Profesör Dr. Gary Marcus’a katıldı ;
 • Ocak başında yapılan düşündürücü bir sohbette Dr. Mihaela Ulieru Ulieru ve Output Output (IOHK) CEO’su Charles Hoskinson, faydalı AGI’ye ulaşmada merkezi olmayan yönetimin vaatlerini ve zorluklarını tartıştılar.

Şubat Ayındaki Denetleme Konseyi Topluluk Çalıştayları

SingularityNET Topluluğu yakın zamanda daha geniş SingularityNET ekosistemi içindeki amacını ve misyonunu tanımlamaya odaklanan iki çalıştaya katılmaya davet edildi. İlk oturum Büyükelçiler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi , ikincisi ise her ikisi de Denetleme Konseyi Üyesi Grace Rachmany tarafından yönetilen bağımsız bir çalıştaydı.

Her iki oturum da topluluk üyelerinin Topluluğun yönünü ve hedeflerini şekillendirmesi için bir platform sağladı. Katılımcılar, topluluğun SingularityNET’in büyümesini ve Benevolent AGI’yi geliştirme konusundaki kapsamlı misyonunu en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini araştırdı.

Bu atölyelerden elde edilen görüşler ve tartışmalar, SingularityNET Topluluğunun geleceğine rehberlik etmede etkili olacaktır. Katılan ve değerli bakış açılarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür eder, bu serinin üçüncü ve son çalıştayında sizleri tekrar aramızda görmeyi dileriz. Daha fazla ayrıntı ve SingularityNET Topluluğunun geleceğini şekillendirmeye nasıl katılabileceğinizi öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.

Derin Finansman Test Turu Sonuçları

Şubat ayında, yeni teklif platformumuzu test etmek ve kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için Derin Finansman Test Turunu başlattık . Test Turu, beyaz listeye alma süreci aracılığıyla seçilen sınırlı sayıda takıma açıktı. Ekipler Fikir Aşaması Projeleri, Yeni Projeler veya RFP’ler için teklifler sundu.

Test Turunun kazananlarının seçildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz . Bu kazanan ekipler, etkili fikirlerinin geliştirilmesini desteklemek ve SingularityNET merkezi olmayan AI Platformu ve pazarına önemli değer katmak için 150.000 ABD dolarının üzerinde AGIX almaya hazırlanıyor.

Bu önemli Test Turuna katılan tüm takımlara şükranlarımızı sunar ve oy veren herkese özel teşekkürlerimizi sunarız. Geri bildiriminiz Deep Funding platformunu geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmemize yardımcı olacaktır.

Rejuve Biotech Kitle Fonu**

Rejuve Biotech, gelişmiş yapay zeka, organizmalar arası içgörüler ve son teknoloji çoklu omics araştırmaları yoluyla Alzheimer, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi yaşa bağlı hastalıkları azaltabilecek tedaviler için yeni hedefler ve yollar belirlemeye odaklanıyor.

 • Rejuve.Bio’nun NetCapital platformundaki Kitle Fonu Artışı, yatırımcıların kendilerini AGI’nin ön sıralarında konumlandırmaları için benzeri görülmemiş bir fırsattır. Rejuve.Bio, teknolojinin geleceğini yeniden tanımlamaya ve muhtemelen bildiğimiz sağlık sektörünü yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor - ve bu, yaklaşan teknolojik devrimin bir parçası olma şansınız.

NuNet

NuNet, NuNet Utility Token’ı (NTX) temel alan bir tokenomik ekosistem aracılığıyla bireysel olarak ödüllendirilen, küresel olarak merkezi olmayan bir bilgi işlem çerçevesi oluşturuyor.

 • NuNet , Genel Alfa gecikmesini tam şeffaflıkla açıklayan ve paralel olarak ortaya çıkan heyecan verici fırsatları vurgulayan 2024 Teknik Yol Haritasını tanıttı.
 • NuNet organizasyon yapısında önemli değişiklikler olduğunu duyurdu . Bu ayarlamalar verimliliği artırmayı, yeniliği teşvik etmeyi ve ekipleri NuNet’in hedef platform mimarisi ve stratejik hedeflerine daha iyi uyum sağlamayı amaçlıyor.
 • NuNet ekibi ayrıca Ocak ayına ilişkin teknik ilerlemelerini ve gelişmelerini de paylaştı .

Mindplex

Mindplex, yaratıcıların, etkileyicilerin ve medya meraklılarının bağlantı kurması ve işbirliği yapması için dinamik bir alan sağlayan bir dergi ve sosyal medya platformudur.

 • Yararlı Genel İstihbarat (BGI) Zirvesi’nin lansmanını anmak için Mindplex Social, " Yararlı Genel İstihbarat " adlı yepyeni bir yazı yarışmasını duyurdu . İçeriğinizi son tarih olan 15 Mart 2024’ten önce gönderdiğinizden emin olun.

Sophiaverse

SophiaVerse, ünlü Sophia Robotu ve diğer robotları insansı duyarlılığa getirmeyi amaçlayan lider bir Web3 AI / Metaverse projesidir.

 • Sentience Modülü NFT, Sophia’nın Yapay Zeka Laboratuvarı’nın (SAIL) ayrılmaz bir parçası olmanız için size eşsiz bir şans sunuyor. SAIL ön siparişi hakkında daha fazla bilgi edinin ve SophiaVerse ile daha etkileyici bir bağlantıyı deneyimleyin.

Cogito

Cogito, geleneksel finansal varlıkları zincire taşıyarak kurumsal düzeyde yatırım ürünleri sağlar.

 • Şubat ayı başlarında Cogito, yeni İş Geliştirme Başkanı Kenneth’i karşıladı . Satış konusunda zengin bir deneyime sahip olan Kenneth, crypto.com ve TON Vakfı gibi ünlü blockchain şirketleriyle çalıştı.
 • Cogito, pazar istihbaratı ürünlerinin lider sağlayıcısı Messari’nin her yıl düzenlediği Mainnet 2024 Zirvesi’ne sponsor olacaklarını duyurdu . Etkinlik 30 Eylül ile 2 Ekim tarihleri ​​arasında New York’ta gerçekleşecek.
 • Cogito , tüm tokenleştirilmiş varlıklar ve bunların özellikleri hakkında şeffaf bir bilgi kaynağı sağlamayı amaçlayan RWA WORLD veritabanına eklendi .

Jam Galaksi

Web3 Music Studio, sanatçıların ve hayranların müziği deneyimleme biçimini dönüştürmek için yapay zeka ve blockchain’den yararlanıyor

 • Jam Galaxy , müzisyenler için tasarlanan ve son teknoloji yapay zeka araçlarıyla desteklenen yenilikçi platformundaki en son ilerlemeleri vurgulayan Şubat ayı topluluk güncellemesini paylaştı .
 • Jam Galaxy’den Patrik Gudev ve Matt Zimák, yerel toplulukla bağlantı kurmak ve Jam Galaxy müzik platformunu tanıtmak için NFT Paris’e katıldı .

HyperCycle

HyperCycle, Yapay Zeka Makinelerinin diğer Yapay Zeka makineleriyle bir saniyeden daha kısa bir sürede işlem yapmasını sağlayan ve benzeri görülmemiş bir ortaya çıkışla sonuçlanan önemli bir bileşen oluşturuyor.

 • HyperCycle CEO’su Toufi Saliba, derin sahtekarlıkları ve yapay zeka ile derin sahtekarlıkların Web3 alanındaki etkilerini tartışmak üzere CoinTelegraph’tan Shiraz Jagati ile bir araya geldi .
 • HyperCycle ekibi , yaklaşan Dapp ve Web Sitesi kullanıcı arayüzü iyileştirmelerini, HyperShare’in erken sürümünü ve HyperSquad topluluk programındaki en son gelişmeleri vurgulayan üçüncü topluluk güncellemesini yayınladı .
 • HyperCycle , WiDS Romanya etkinliğinin 4. edisyonunun Platin Sponsoru olarak açıklandı .

SingularityDAO

SingularityDAO, kripto varlık yönetiminde devrim yaratmak için tasarlanmış merkezi olmayan bir portföy yönetimi protokolüdür.

Rejuve.AI

Rejuve.AI, dünya çapındaki insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli bilgiler edinmelerine, son teknoloji uzun ömür araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve RJV ödülleri kazanmalarına olanak tanıyan, merkezi olmayan, yapay zeka odaklı bir uzun ömür araştırma ağıdır.

 • Rejuve.AI ekibi, 2024 yol haritasını paylaşarak uzun ömür alanında yenilik, iş birliği ve çığır açan ilerlemelerle dolu bir yıl vaat etti.

En Son SingularityNET ve Ekosistem Güncellemeleri ve Etkinlikleri

Yararlı, merkezi olmayan yapay zeka ve YGZ, sosyal robot teknolojisi ve yapay zeka artı blockchain uygulaması alanlarında küresel bir lider olan SingularityNET’in, gelişmekte olan teknolojilerle ilgili bir dizi kritik konuda düşünce liderliği sağlaması için düzenli olarak aranıyor:

Faydalı AGI Zirvesi ve Konferansı 2024

Yapay zeka topluluğu için dönüm noktası niteliğindeki bir etkinlikte, Panama Şehri, Panama’da Faydalı Genel İstihbarat (BGI) Zirvesi ve Unkonferansı 2024’e ev sahipliği yaptık. SingularityNET, TrueAGI ve HyperCycle tarafından sunulan Zirve, değerli bağlantılar kurmak için dünya çapında endüstri liderleri, girişimciler, yatırımcılar, medya, akademisyenler ve Discovery Institute Kurucu Ortağı George Gilder gibi yapay zeka alanında önde gelen küresel seslerden oluşan bir topluluğu bir araya getirdi. ve YGZ yönetimine nasıl rehberlik edileceğini ve etik, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi desteklemek için genel olarak akıllı makinelerden nasıl yararlanılacağını tartışacağız.

Etkinlik, 27 Şubat’ta SingularityNET Kurucusu ve CEO’su Dr. Ben Goertzel’in merakla beklenen açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Dr. Goertzel, yıllar içinde insan düzeyinde Yapay Genel Zeka’ya ve ardından kısa bir süre sonra süper zekaya (ASI) ulaşma potansiyeline dair güçlü argümanlar sundu. Bu dönüştürücü YGZ devriminden faydalı bir sonuç çıkma olasılığını artırmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Meta ve IBM gibi Büyük Teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirmede “açık bilim” yaklaşımını savunmaya başlamasıyla birlikte Dr. Goertzel, şeffaflık ve işbirliği için açık kaynaklı yapay zekanın önemini kabul etti. Ancak açık kaynak kodunun tek başına yeterli olmadığının sinyalini verdi: " Açık kaynak kodu harikadır ancak kodunuzu açık kaynak olarak alıyorsanız ancak bu kodun herhangi bir şey yapması için gereken veriler özeldir ve bu kodu çalıştırmak için gereken yazılım faydalı bir şekilde maliyetlidir. yüz milyon dolar, o zaman kodun açık kaynak olması beklenenden daha az işe yarar ."

Bu nedenle Dr. Goertzel, az sayıda şirketin veya devlet kurumunun insanlığın geleceği üzerinde aşırı kontrole sahip olduğu senaryolardan kaçınmak için ek yol gösterici ilkelere duyulan ihtiyacı vurgulayarak yapay zeka geliştirme, dağıtım ve yönetişim için " potansiyel alternatif yollardan birini " önerdi. . Özellikle, gücün yoğunlaşmasını önlemek ve demokratik kontrolü teşvik etmek için merkezi olmayan dağıtım ve yönetişim modellerini savundu.

Ayrıca OpenCog sisteminin yeni versiyonu olan OpenCog Hyperon gibi mimarilere öncelik vererek AGI’ye açık uçlu bilişsel yaklaşımların önemini vurguladı . Ayrıca yapay zeka modellerini eğitmek için etik kaynaklı ve yönetilen verilerin kullanımını savunarak etik veri uygulamalarına olan kritik ihtiyacın altını çizdi. Son olarak, dönüştürücü teknolojilerin faydalarının herkes için erişilebilir olmasını sağlayarak kapsayıcılığın önemini vurguladı.

Dr. Goertzel’in ana hatlarını çizdiği temalar üzerine inşa edilen Zirvede, YGZ’nin sorumlu ve faydalı gelişimi için kritik olan kilit alanlar ele alındı. Ana temalar arasında YGZ sistemlerinin etik sonuçlarının incelenmesi, farklı YGZ mimarilerinin araştırılması, YGZ’nin kendini geliştirmesinin risklerinin ve faydalarının tartılması, açık kaynaklı YZG geliştirmenin artıları ve eksilerinin analiz edilmesi, gelişen “fayda” kavramlarının tanımlanması ve Küresel güç yapılarının YGZ evrimi üzerindeki etkisi.

“Mevcut yapay zeka uyumlaştırma yaklaşımları, yapay zekayla, birbirimizle ve Dünya’daki yaşamla bir arada var olacağımız gelecekte kendisini sürdürebilecek bir toplumun nasıl inşa edileceğine dair derin bir anlayıştan değil, çoğunlukla iyiyi taklit etmeye yönelik bir perspektiften kaynaklanıyor. davranış.”

— Joscha Bach, Yapay Zeka Stratejisti, Liquid AI

Zirve tartışmalarında ayrıca YZZ sahipliğinin etik sonuçlar üzerindeki etkisi, YZZ’yi şekillendirmede insan bilincinin rolü, faydalı YZG gelişimini en üst düzeye çıkarmaya yönelik stratejiler, YZG’nin insan etiğini somutlaştırma yeteneği, düzenleme hızının YZG ilerlemesi ile uyumlu hale getirilmesi, olumlu bir YGZ gelişiminin teşvik edilmesi konuları ele alındı. İnsanlar ve YGZ arasındaki geri bildirim döngüsü, kurumsal ve ulusal çıkarların dengelenmesi ve düzenlemelerin ele geçirilmesinin proaktif olarak önlenmesi.

SingularityNET COO’su Janet Adams, yapay zeka için hızla gelişen düzenleyici ortamı tartışmak üzere sahneye çıktı . Bankacılık sektöründeki düzenleyici değişiklikleri denetleme deneyiminden yararlanarak, yapay zeka sistemlerinin sağlam yönetişimden yoksun olması durumunda felaketle sonuçlanabilecek başarısızlık potansiyelini vurguladı. " Bu yapay zeka teknolojisi devrimine liderlik eden bizler, kimsenin sıkıntıya uğramamasını sağlamak için elimizde çok büyük bir sorumluluğa sahibiz " diye vurguladı.

Janet ayrıca, adalet ve önyargıların ortadan kaldırılması konularına özellikle odaklanıldığını belirterek, yapay zeka düzenlemeleri yoluyla etik standartların yükseltilmesine yönelik benzeri görülmemiş küresel ivmenin altını çizdi. Olumlu değişim için bir katalizör olarak görerek, yapay zekanın kuruluşlar içindeki gizli önyargıları ortaya çıkarma ve ele alma konusundaki dönüştürücü potansiyelini tartıştı: " Yapay zekayı insanlık için muazzam bir faydalı güç olarak görüyorum ve onun armağanlarından biri hepimizi ortak adalet standartlarına getiriyor. Çeşitliliğe Katılıma Şeffaflığa İnsan haklarına saygıya. ”

 1. Günde, SingularityNET Baş Yapay Zeka Simyacısı Dr. Mihaela Ulieru, statükoya meydan okuyan düşündürücü bir açılış konuşması yaptı . Güçlülerin çıkarları için fedakarlık talep eden sistemlerin sembolü olan antik Moloch kavramıyla paralellikler kurdu. Dr. Ulieru, modern toplumun, şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin, uzun vadeli refah pahasına kısa vadeli kazanımlara öncelik verdiği benzer sapkın teşvikler tarafından yönlendirildiğini savundu. " Bu teşvikler nedeniyle biz reklamcılar için bir metayız ve yamyam sanayi kompleksi için yiyecekiz " diye ilan etti.

Dr. Ulieru, doğru teşviklerle yönlendirilen ademi merkeziyetçiliğin bu yıkıcı modeli nasıl bozabileceğini ve daha adil bir dünya yaratabileceğini açıkladı. Ekonomik teşvik oyunundan bilgeliği geliştirmeye, ilişkiler kurmaya ve doğa yasalarıyla uyum sağlamaya dayalı bir oyuna köklü bir geçiş yapılması çağrısında bulundu. Açılış konuşması güçlü bir eylem çağrısı olarak hizmet etti ve izleyiciyi toplumun kurallarını yeniden tasarlamaya ve insanlığın gelişmesinde yeni bir çağ başlatmak için YZG’nin potansiyelinden yararlanmaya teşvik etti.

Amiral gemisi BGI Zirvesi’nin (27-28 Şubat) ardından, Unconference 29 Şubat’tan 1 Mart’a kadar gerçekleşti. Katılımcı odaklı bu format, belirli konuların derinlemesine tartışmalarını ve işbirliğine dayalı olarak araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyordu. Katılımcılara fikir önerme ve ortak temalar etrafında toplanan paralel çalışma oturumlarını yönetme yetkisi verildi. Ana temalar arasında açık kaynaklı YGZ projeleri için gönüllü bir “Anayasa ve Yönetişim Çerçevesi” geliştirilmesi, YGZ evrimini yönlendirmek için bir “Küresel Beyin Kolektifi” modelinin araştırılması, YGZ senaryolarının araştırılması için simülasyonlardan ve oyun ortamlarından yararlanılması ve toplu olarak makul YGZ geleceklerinin ana hatlarıyla belirlenmesi yer aldı. “Senaryo Analizi Süreci.”

BGI Zirvesi ve Unkonferansı, AGI’nin dönüştürücü potansiyeline bir bakış sağladı ve düşünceli rehberliğe olan kritik ihtiyacın altını çizdi. İleriye dönük olarak hedefimiz, faydalı YGZ’nin gelişimini hızlandıran pratik girişimlere öncülük etmektir.

SingularityNET ekibine, topluluk elçilerine ve gönüllülere, bu etkinliğin başarıya ulaşmasındaki yorulmak bilmez çalışmalarından dolayı en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca cömert desteğiyle bu etkinliği mümkün kılan sponsorlarımız TrueAGI , HyperCycle , Sophiaverse , The Millennium Project ve Humanity Plus’a da içtenlikle teşekkür ediyoruz.

BGI Zirvesi kayıtlarına SingularityNET YouTube kanalından ulaşabilirsiniz:

Şubat ayındaki Mindplex Podcast’leri

Mindplex Magazine’deki en yeni içeriğe göz atmayı ve Jay Friedenberg’in AGI’ye uygulanabilecek beş katmanlı değer sistemini keşfetmeyi unutmayın . Şimdi kayıt ol ; katkılarınızı bekliyoruz!

→ Mindplex Podcast’inin 20.Bölümü

 • Uzun yaşam uzmanı Michael Lustgarten, ortak sunucular Ben Goertzel, Lisa Rein ve Desdemona Robot’a katılarak temel bir CBC panelindeki yaşlanma biyobelirteçlerini takip etmek ve düzeltmelerle (takviyeler veya diyet değişiklikleri) kişinin yaşlanma hızını kademeli olarak yavaşlatmak için nasıl kullandığını açıklıyor.

→ Mindplex Podcast’inin 21.Bölümü

 • Rejuve Biotech’ten Kennedy Schaal (CEO) ve Axel Schumacher (Biyoteknoloji Baş Sorumlusu), sağlığımızı iyileştirmek ve yaşam süremizi uzatmak için en ileri yapay zeka ve yenilikçi ilaç keşif yöntemlerini nasıl kullandıklarını açıkladılar .

→ Ryan Sternlicht’le Mindplex Podcast’inin 22. Bölümü

→ Matteo Barri ile Mindplex Podcast’inin 23. Bölümü

 • Robot bilimci ve mucit Matteo Borri, Odysseus Aya iniş görevini ve Mars’ta yaşam veya geçmiş yaşamın izlerini arama konusundaki en son gelişmeleri tartışmak üzere sunucu Lisa Rein’e katıldı .

Bu yeni bölümleri beğeneceğinizi umuyoruz! Önümüzdeki haftalarda Mindplex’ten daha heyecan verici içerikler için bizi takip etmeye devam edin!

SingularityNET ekibi Şubat ayında çeşitli röportajlarda ve makalelerde yer aldı:

 • CEO Dr. Ben Goertzel, yaklaşan Hyperon Alpha sürümünü ve "Baby AGI"nın yaratılışını tartışmak üzere CoinTelegraph’tan Andrew Fenton ile bir araya geldi .
 • Metaverse Post, merkezi olmayan AI Platform stratejimizin ve 2024 yol haritamızın yayınlanmasını ele aldı .
 • Dr. Goertzel , BTC-ECHO’dan Giacomo Maihofer ile yaptığı röportajda yapay zekanın geleceğini, YZG geliştirme ve dağıtımını ve bilinci tartıştı .

Ekiplerimizin Şubat ayında gerçekleştirdiği çalışmalardan gurur duyuyoruz ve merkezi olmayan yapay zeka ve faydalı AGI arayışına öncülük etmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz.

** Sorumluluk reddi beyanı: SingularityNET tarafından yayınlanan bültenler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kendi kendine yönetilen bir hesapta herhangi bir menkul kıymetin satın alınması veya satılması yönünde bir öneri olarak hizmet etme amacını taşımaz ve bir menkul kıymet teklifi veya satışı değildir. Hiçbir yatırım doğrudan SingularityNET veya Rejuve tarafından yönetilmez.Bio ve NetCapital, fonu yönetmeyecek, NetCapital’in üçüncü taraf emanet acentesi fonlarınızı yönetecektir. Tüm yatırımlar risk içerir ve bir menkul kıymetin veya finansal ürünün geçmiş performansı gelecekteki sonuçları veya getirileri garanti etmez. Potansiyel yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce profesyonel tavsiye almalı ve tüm belgeleri dikkatle incelemelidir.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Yapay Zeka Platformu ve Pazarıdır. Misyonumuz, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zekanın (AGI) yaratılması ve aşağıdakiler aracılığıyla yapay zeka ve YGZ teknolojilerine erişimi demokratikleştirmektir:

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin: