Turkish - Shaping the Future of Beneficial AGI with OpenCog Hyperon

Source article: Shaping the Future of Beneficial AGI with OpenCog Hyperon | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=cbb17f26-9d7c-4c9b-b9f2-538871dc9ac7
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

Turkish - Shaping the Future of Beneficial AGI with OpenCog Hyperon (Faydalı AGI’nin Geleceğini OpenCog Hyperon ile Şekillendirmek)

“İlk ultra akıllı makine, insanın yapması gereken son icattır.”

(Irving John İyi, 1965)

Faydalı Genel Zeka (BGI) yolculuğumuzun son bölümünde 2023 ilerleme raporumuzu paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. SingularityNET çekirdek AGI ekibinin, yan ürünlerimiz TrueAGI ve Zarqa, ortaklarımız ve daha geniş OpenCog topluluğu ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği olağanüstü çalışmaları vurguluyor.

Raporda, BGI’ya yönelik bilişsel düzeydeki yaklaşımımızın geçen yıl içinde nasıl olgunlaştığını gösteren kapsamlı bir teknik güncelleme sunuyoruz. Temel başarılar arasında Hyperon’un bilişsel bileşenlerinin geliştirilmesi, AI-DSL (Yapay Zeka - Etki Alanına Özel Dil) projesinin MeTTa (Meta Type Talk) SDK’ya genişletilmesi ve ROCCA (Rational OpenCog Control Agent) ve NARS gibi projeler aracılığıyla deneyimsel öğrenmedeki ilerlemeler yer alıyor. (Aksiyomatik Olmayan Akıl Yürütme Sistemi).

Ayrıca Hyperon Alpha Sürümüne, SingularityNET Platformu ile gerçek dünyada birlikte çalışabilirliğe, Hyperon bileşenlerinin genişletilmesine ve PRIMUS bilişsel modelinin uygulanmasına odaklanan gelecekteki gelişim için bir yol haritasının ana hatlarını çiziyoruz.

Şu anda mevcut olan bu kritik temeller ve yapay zeka alanındaki diğer atılımlarla (özellikle Büyük Dil Modelleri ve Transformer sinir ağlarında, aynı zamanda eşzamanlı yapay zeka işleme, yeni sembolik yapay zeka donanım mimarileri ve diğer alanlarda) sağlam bir konumdayız. Hyperon’un tam potansiyelini geniş ölçekte hayata geçirmek ve gerçek anlamda Yararlı Genel İstihbarata doğru ilerlemeyi hızlandırmak.

Bu kısa özet, temel kavramlara genel bir bakış sağlar ve raporun ana çıkarımlarını özetler. Raporun tamamını SingularityNET’in Yararlı Genel İstihbarata (BGI) Doğru İlerlemesinde bulabilirsiniz .

OpenCog Hyperon’a Genel Bakış

OpenCog Hyperon, çeşitli AI algoritmalarını Atomspace olarak bilinen dağıtılmış bir metagrafla entegre ederek Yapay Genel Zekaya (AGI) ulaşmayı amaçlayan gelişmiş bir bilişsel çerçevedir. SingularityNET Vakfı, OpenCog topluluğu ve diğer ortaklar tarafından geliştirilen bu sistem, artık OpenCog Classic olarak anılan orijinal OpenCog çerçevesinden ileriye doğru bir atılımı temsil ediyor. Ölçeklenebilirliği ele alır ve daha kapsamlı bir sistem tasarımı için gelişmiş matematiksel araçları ve mantığı içerir.

OpenCog Hyperon, önceki modelden daha ölçeklenebilir ve güçlü bir çerçeve sunarak AGI arayışında önemli bir adımı temsil ediyor. Farklı yapay zeka paradigmalarını birleşik bir sistemde birleştirir, farklı algoritmalar arasında bilişsel sinerjiyi kolaylaştırır ve sistemin birikmiş bilgiden öğrenerek ve akıl yürüterek insan zekasını taklit etmesini sağlayan işbirliğini teşvik eder.

2023 yılı boyunca, MeTTa yorumlayıcısı ve Dağıtılmış Atomuzay (DAS) dahil olmak üzere Hyperon’un temel bileşenlerinde önemli ilerlemeler kaydederek Hyperon Alpha Sürümüne doğru ilerledik. Çabalar ayrıca Hyperon’un bir AGI Ar-Ge platformu olarak potansiyelini ortaya koyan ölçeklenebilirliğe ve üst düzey bileşenlerin prototiplenmesine odaklandı.

MeTTa Dili

OpenCog Hyperon, mimari içinde birlikte çalışabilirliği mümkün kılan, bilişsel hesaplamalar için tasarlanmış merkezi olmayan, kendi kendini değiştiren bir dil olan MeTTa’ya önemli bir ekleme yaptı. Mantıksal, olasılıksal ve işlevsel programlamayı birleştirerek Atomspace’de yapay zeka algoritmasının uygulanmasını ve geliştirilmesini kolaylaştırır.

MeTTa, bu geniş yelpazedeki yapay zeka sistemlerinin Atomspace’in ortak bilgi tabanına dayalı olarak dinamik olarak işbirliği yapmasını sağlayan (ve bunu yaparken bilgi tabanını geliştiren) ‘evrensel çevirmeni’ oluşturur. MeTTa’nın sinirsel-sembolik akıl yürütmeyi destekleme ve belirsizlikleri ele alma (olasılıksal akıl yürütme kullanarak) yeteneği, onu YGZ’yi geliştirme arayışımızda çok önemli olan güçlü ve çok yönlü bir araç haline getiriyor.

2023 yılında, yapay zeka algoritması prototiplemesi ve DAS entegrasyonundaki sonraki gelişmelerle birlikte MeTTa yorumlayıcısının şirket içi kullanıma hazır olduğunu gördük. Temel başarılar arasında minimum MeTTa çekirdeğinin uygulanması, MeTTa’da geriye doğru zincirleme ve Hyperon’un gelişen yeteneklerini gösteren çıkarım kontrolüne ilişkin ön çalışmalar yer alıyor.

Ayrıca F1REFL3Y.io ile, MeTTa’ya ölçeklenebilir, merkezi olmayan işlemler için ek bir mekanizma sağlamayı amaçlayan, MeTTa’nın Rho hesap formalizmi ve ilgili Rholang dili (ilk olarak RChain blok zinciri için geliştirilen karmaşık matematiksel araçlar) ile birleşimini içeren keşif amaçlı bir işbirliğine başladık. eşzamanlılık.

Dağıtılmış Atomuzay

OpenCog Hyperon’da sunulan bir diğer önemli gelişme, Atomspace’in, farklı AI algoritmalarıyla birden fazla eşzamanlı bağlantıyı desteklemek üzere tasarlanmış daha bağımsız bir bileşene genişletilmesi ve dağıtılmış bilgi tabanlarına esnek bir sorgu arayüzü sağlayan Dağıtılmış Atomspace’dir (DAS). SingularityNET ve TrueAGI geliştiricileri, DAS’ı ve Hyperon’un geri kalanını, geniş bir müşteri yelpazesinin AGI ihtiyaçlarını verimli ve güvenli bir şekilde karşılayabilecek bir “hizmet olarak AGI” çerçevesine entegre ediyor.

2023’te AI-DSL

2023 yılında AI-DSL projesinin yol haritasında yeni teknolojilere ve araçlara uyum sağlayan önemli değişiklikler görüldü. Yılın başlarında, SingularityNET pazar analizi için Idris kullanılarak prototipler geliştirildi ve daha sonra odak noktası, zincirleme ve yazma işlevleri de dahil olmak üzere AI-DSL yetenekleri için MeTTa geliştirmeye kaydırıldı.

Ayrıca ChatGPT ve HuggingGPT gibi sistemlerin ortaya çıkması bizi bu teknolojileri keşfetmeye yöneltti. Sonuç olarak, ek bir yol olarak SingularityNET Platformu ile etkileşime geçmek için kullanımı kolay bir sistem sağlamak üzere SingularityNET Platform Asistanı üzerinde çalışmaya karar verdik (örneğin, LLM aracılığıyla doğal dilde hizmet talep etmek veya birleştirilmiş iş akışları).

Büyük Dil Model’lerini OpenCog Hyperon’a dahil etme

SingularityNET’te, Derin Sinir Ağlarını (DNN’ler) hem SIngularityNET platformundaki hizmetler olarak hem de robotik, diyalog sistemleri, biyoenformatik ve diğer alanlardaki çeşitli görevleri çözmek için OpenCog bileşenleri olarak geliştiriyor ve kullanıyoruz. Bununla birlikte, Yüksek Lisans ve Transformatör mimarilerindeki son gelişmelerin yanı sıra Büyük Dil Modellerinin (LLM’ler) dikkate değer başarıları, ister artan artışlar isterse daha geniş YZZ çerçevelerine dahil olma yoluyla olsun, YGZ’ye ulaşma hedefine katkıda bulunma potansiyellerinin daha fazla araştırılmasına yol açtı. Hyperon gibi.

Büyük Dil Modelleri, geniş kapsamlarına rağmen halüsinasyonlar, hafıza eksikliği, tutarsız bilgi edinimi ve çok adımlı akıl yürütmedeki zorluklar gibi sınırlamalarla karşı karşıyadır. Bu sınırlamalar, çıkarım sırasında geri çağırmak için eğitim sırasında büyük miktarda verinin karma edilmesini içeren, yeni görevleri yerine getirme veya yeni kurallara veya durumlara uyum sağlama yeteneklerini sınırlayan ileri beslemeli mimarilerinden kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, Büyük Dil Modellerinin kapsamlı eğitim verileri, geniş kapsamları ancak sınırlı genelleme yetenekleri nedeniyle onları “Genel Dar Yapay Zeka” olarak adlandırılabilecek şekilde konumlandırarak çok çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanır.

Büyük Dil Modeli Derecelerinin Ötesinde

Büyük Dil Modellerinin sınırlamaları, YGZ gelişimi için değerli olmadıkları anlamına gelmez. Kusurları ve başarıları, YGZ’nin doğasına dair içgörüler sunuyor. Büyük Dil Modellerinin sınırlamalarının üstesinden gelmek için küresel topluluk, onları bilgi grafikleri, bellek yerleştirmeleri ve web arama eklentileri gibi teknolojilerle geliştiriyor. Bu geliştirmeler Büyük Dil Modellerini daha kullanışlı hale getiriyor ancak AGI’ye ulaşamıyorlar.

Bu nedenle, Büyük Dil Modelleri faydalı olsa da, onları AGI’ye doğru ilerletmek, sinirsel sembolik sistemlerle daha derin entegrasyon yoluyla veya bunları sinirsel bileşenlerle güçlendirerek bu sınırlamaların ele alınmasını gerektirir.

Sinirsel-Sembolik Sinerji

Büyük Dil Modellerinin Hyperon ile entegre edilmesi, MeTTa dilinde iletişim kurmalarını gerektirir; bu da birbirlerinin zayıf yönlerini dengelemek amacıyla sembolik ve sinirsel işlemleri sorgulamak ve birleştirmek için Atomspace’ler gibi hareket etmelerine olanak tanır. Bu süreç, bileşenler arasında kesintisiz etkileşimi mümkün kılan bilgi grafiği sorguları gibi işlemlerle hızlı kompozisyon ve zincirleme için MeTTa’nın kullanılmasını içerir.

SingularityNET ve Zarqa’da, anında komut dosyası oluşturma ve çıktı çevirisi için Langchain ve Guidance’ın yeteneklerini kapsayan bir yaklaşımı ve Atomspace’de depolama ve akıl yürütme için doğal dili MeTTa’ya dönüştürmeye yönelik başka bir yaklaşımı araştırıyoruz. Bunlar, SingularityNET Platform Asistanı ve gelişmiş Soru-Cevap yetenekleri için NARS entegrasyonu gibi uygulamalarda örneklenen, MeTTa-Motto adlı daha geniş bir çerçevenin parçasıdır.

Ayrıca, MeTTa’yı anlamak için LLM’lerde ince ayar yapmak ve çapraz dikkat mekanizmaları aracılığıyla Atomspace ile iletişimi geliştirmek gibi daha derin Hyperon-LLM entegrasyonunu araştırıyoruz, hatta LLM’leri Atomspace’e yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çabalar, YGZ gelişimine yönelik hem açık bilgiden hem de akıl yürütmeden yararlanmayı amaçlamaktadır.

Deneyimsel Öğrenme - ROCCA, NARS, Nedensel Akıl Yürütme, AIRIS

2023’te OpenCog’un odak noktası, deneyimsel öğrenmeye yönelik ROCCA gibi projeleri birleştirerek Hyperon aracılığıyla akıllı aracılar geliştirmeye kaydı. Çabalar, ileri ve geri zincirleme, PLN ve model madenciliği gibi temel bileşenlerin Hyperon’a aktarılması üzerinde yoğunlaştı. Hyperon/MeTTa’nın gelişmiş yetenekleri bu geçişleri önemli ölçüde hızlandırarak bileşen kalitesini ve genelliğini geliştirdi. Bu, çok yönlü bir zincirleyiciyi ve MeTTa’nın kodu kolaylaştırmak ve modülerliği ve performansı geliştirmek için yenilikçi özelliklerinden yararlanan NARS deneyimsel akıl yürütme sisteminin entegrasyonunu içerir.

Girişim aynı zamanda ROCCA, ONA (Uygulama için OpenNARS), OpenPsi ve AIRIS (Otonom Akıllı Güçlendirme Yorumlu Sembolizm) dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin en iyi unsurlarını Hyperon bünyesinde kapsamlı bir deneyimsel öğrenme çerçevesinde birleştirmeyi amaçlıyor. Bu çerçeve bilişsel şemalara odaklanır ve verimli çevresel keşif için bir merak modeli sunar ve veri verimliliği açısından geleneksel Güçlendirmeli Öğrenme yöntemlerinden daha iyi performans gösterme potansiyelini gösterir. Bu gelişmeler şu anda etkinliğini doğrulamak için şebeke dünyası senaryolarında test ediliyor.

SingularityNET’in Yararlı Genel İstihbarata Doğru İlerlemesi

Yapay zekada yeni bir çağın eşiğindeyken, yapay genel zekanın kavramdan gerçekliğe yolculuğu son aşamalarına yaklaşıyor.

2023 ilerleme raporumuz yalnızca bilişsel bilişim ve yapay zeka entegrasyonunda kaydettiğimiz ilerlemeleri göstermekle kalmıyor. Bu aynı zamanda AGI’nin etik açıdan geliştirilmesi ve uygulanmasına olan bağlılığımızı da göstermektedir.

SingularityNET çekirdek AGI ekibinin, ortaklarımızın ve canlı OpenCog topluluğunun özverili çabalarıyla desteklenen OpenCog Hyperon’daki ilerlemeler, AGI’yi tüm duyarlı varlıkların iyiliği için kullanma yönündeki kolektif tutkunun bir kanıtıdır.

Harici geliştiriciler ve açık kaynak topluluğuyla yaptığımız iş birliği yolculuğumuzda çok önemli oldu; bakış açılarımızı zenginleştirdi, ilerlememizi hızlandırdı ve gerçekten faydalı AGI’nin yolunu açtı.

Hyperon’u açık, sorumlu ve etik bir şekilde geliştirmeye kararlıyız ve insan düzeyindeki AGI sistemlerinin insanlığa faydalı, şefkatli ve yararlı olmasını sağlamak için harici ve açık kaynak geliştiricilerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Yapay Zeka Platformu ve Pazarıdır. Misyonumuz, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve faydalı bir Yapay Genel Zekanın (AGI) yaratılması ve aşağıdakiler aracılığıyla yapay zeka ve YGZ teknolojilerine erişimi demokratikleştirmektir:

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin: