Turkish - Navigating the AGI Revolution: A Regulatory Roadmap

Source article: Navigating the AGI Revolution: A Regulatory Roadmap | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=bb60d8a3-1995-4540-999a-67d0f5965034
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

YGZ Yapay Genel Zeka Devriminde Yön Bulma: Düzenleyici Bir Yol Haritası

Sevgili Singularitarians,

Yapay Zekaya özgü düzenleme hızlanıyor ve politika yapıcılar Yapay Genel Zekanın (AGI) önemini kabul ediyor; kendi kendini kopyalayan dijital bir süper zekanın karşı karşıya gelmesi, sınıflandırma, gözetim ve uygulama prosedürleri geliştirme gerekliliğini katalize etti. ABD’nin yapay zekanın kıyıdaki gelişimini teşvik etmenin önemi. Bu , YGZ’nin geleceği, gelişimi ve yapay zekanın nerede olacağı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak olan 14110 sayılı " Yapay Zekanın Emniyetli, Güvenli ve Güvenilir Geliştirilmesi ve Kullanımı" ve CHIPS ve Bilim Yasası ile daha da belirgin hale geldi. Yetenekler ikamet etmeyi seçiyor.

SingularityNET’in Operasyon Direktörü Janet Adams, kısa bir süre önce Faydalı AGI Zirvesi 2024’ün açılışında Panama’daki küresel yapay zeka düzenleme ortamının durumu hakkındaki görüşlerini sundu. Sunumda YGZ ve Yapay Zeka Sistemlerinin geliştirilmesinin etik, Düzenlemeye yönelik sağduyuya dayalı, ileri görüşlü bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulayan yasal ve toplumsal hususlar. YGZ’nin öncü potansiyeli, düzenleyicilerin en son teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yönetilen teknolojinin keyfi değil, kapsamlı ve düşünülmüş olmasını sağlamak için uyarlanabilir durumda kalmalarını gerektirecektir.

Janet’in konuşması, yalnızca riskleri ele almakla kalmayıp, aynı zamanda YGZ’nin topluma olumlu katkıda bulunma potansiyelini kullanan, düşünceli düzenlemelerin zorunluluğuna dikkat çekiyor ve düzenlemeyi küresel olarak yönlendiren temel ilkelere dikkat çekiyor; evrensel olarak insan refahını teşvik eden standartlaştırılmış düzenleyici temalara doğru bir geçiş önermektedir.

Kendisi bunun, uyarlanabilir, ölçeklenebilir yapay zeka düzenlemelerine paralel teknolojiyle insan standartlarını yükseltmeye yönelik küresel çabanın bir kanıtı olduğunu öne sürüyor.

SingularityNET COO’su Janet Adams’ın sunumunun tamamını izlemek için lütfen Faydalı AGI Zirvesi 2024 canlı yayınını ziyaret edin.

Dünya genelinde çeşitli bölgeler, her biri kendi kültürel, toplumsal ve ekonomik nüanslarını yansıtan, yönetişime yönelik farklı yaklaşımlar benimsiyor.

Örneğin Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası , geliştirmeden dağıtıma kadar kapsamlı yapay zeka kapsamına öncülük eden sıkı, risk temelli bir düzenleme yaklaşımını temsil ediyor. Diğer bölgelere kıyasla Avrupa’da algılanan yapay zeka korkusunu etkileyebilecek kültürel ve psikolojik faktörleri vurguluyor ve küresel olarak düzenleyici yaklaşımlardaki farklılıkların görülebileceği ilgi çekici bir mercek sunuyor.

Bunun tersine, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yapay zekayı daha iyimser bir şekilde benimsiyor ve onu uzun süredir devam eden toplumsal ve ekonomik zorluklara karşı önemli bir çözüm olarak görüyor. Algılamadaki bu farklılık, farklı yargı mercileri tarafından benimsenen düzenleme felsefelerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Yapay zekaya ilişkin İbero-Amerikan Şartı gibi uluslararası işbirlikleri ve anlaşmalar, uyumlaştırmaya yönelik ortak bir çabanın altını çiziyor. Ek olarak, G7’nin Hiroşima Yapay Zeka süreci gibi düzenleyici çerçeveler, bize tüm Yapay Zeka aktörleri için çok uluslu yol gösterici ilkelerin yanı sıra, sorumlu Yapay Zeka gelişiminde küresel işbirliğini teşvik eden gönüllü bir davranış kuralları sağlar.

Üstelik Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yapay zeka etiği ve yönetişimine ilişkin kapsamlı ve olgun çerçevesiyle küresel düzenleyici ortamda öne çıkıyor. Evrensel olarak uygulanabilir standartlar oluşturmaya yönelik öncü çabalarıyla tanınan OECD’nin yönergeleri , yapay zeka sistemlerinin insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlarken yeniliği teşvik etmeye odaklanıyor. OECD’nin yaklaşımı, dijital teknolojilerin sınırsız doğasını ve yapay zekanın etik karmaşıklıklarını aşmak için küresel standartlara duyulan ihtiyacı kabul ederek, uluslararası işbirliğine yaptığı vurgu açısından özellikle dikkate değerdir.

Janet Adams’ın genel bakışı, Avustralya, Kanada, Çin, Japonya, Nijerya, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve ABD’nin yapay zekanın risklerini azaltmak ve faydalarını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz adımlar attığı ulusal yanıtları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Yapay zeka güvenlik kurumlarının kurulması, uluslararası işbirliklerinin teşvik edilmesi veya savunmasız grupların korunmasına odaklanılması yoluyla her yargı alanı, dengeli yapay zeka yönetişimi arayışındaki küresel yapbozun bir parçasını yansıtıyor.

Sonuçta, şu anda dünya çapında benzeri görülmemiş bir yapay zeka düzenlemeleri dalgasına tanık oluyoruz; bu, uyum içinde çalışan STK’lar, ülkeler ve çeşitli kuruluşlar arasındaki kolektif çabanın bir yansımasıdır.

Bu çaba, bu güçlü teknolojilerin muazzam potansiyelini daha büyük iyilik için kullanmayı amaçlıyor.

Düzenleyicilik tarihinde, salt yapay zeka düzenlemesinin çok ötesine geçen çok önemli bir andayız. Hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı, kararlar aldığımızı ve insan haklarına saygı göstererek daha adil, daha az önyargılı ve veri kullanımında daha şeffaf bir dünya için nasıl çabaladığımızı kapsar.

Yapay Zeka Düzenlemesinin Temel İlkeleri

Yapay zeka düzenlemesine ilişkin söylemin merkezinde, coğrafi ve kültürel sınırları aşan birkaç temel prensibi hatırlamamız gerekiyor:

· Risk Temelli Yaklaşım — Çoğu düzenleyici çerçevenin temel taşı olan bu ilke, yapay zeka sistemlerinin oluşturabileceği potansiyel risklerin ve zararların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılarak yüksek riskli uygulamaların daha sıkı inceleme ve kontrollere tabi olmasını sağlar.

· Etik Temeller — Düzenlemelere yönelik baskı yalnızca risklerin azaltılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda yapay zeka gelişiminin adaleti, şeffaflığı ve insan haklarına saygıyı ön planda tutan etik standartlarla uyumlu hale getirilmesiyle de ilgilidir.

· Kapsayıcılık ve Adillik — Düzenleyici çabaların önemli bir odak noktası, yapay zeka teknolojilerinin önyargıları veya eşitsizlikleri sürdürmemesini, bunun yerine daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır.

· Yenilik ve Esneklik — Düzenlemeler, etik ve toplumsal değerleri korumak ile yeniliği teşvik etmek arasında hassas bir denge kurmalıdır. Aşırı katı düzenlemeler teknolojik ilerlemeyi engelleme riski taşırken, çok gevşek bir çerçeve kontrolsüz risklere yol açabilir.

· Yeteneğin Değeri — Kalkınmayı düzenlemek, yerel gözetimi, bölgesel yeteneklerin değerlendirilmesini ve işbirlikçi araştırma merkezlerinin kurulmasını gerektirir. Teşvik edilen araştırma ve geliştirme arasında rahat göç ve vize politikasını desteklemeyen keyfi düzenlemeler, önemli yetenekleri kıyı dışına itecek, düzenleyici gözetimi ve güvenli kalkınmayı sekteye uğratacaktır.

Janet Adams’ın sunumu, YGZ’nin etik, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesine rehberlik etme konusunda teknoloji uzmanları, düzenleyiciler ve genel olarak toplum tarafından paylaşılan kolektif sorumluluğun bir hatırlatıcısıdır.

Yapay genel zekanın benzeri görülmemiş yetenekleriyle şekillenen yeni bir çağın eşiğinde durduğumuz için önümüzdeki görev göz korkutucu ama inkar edilemez derecede kritik.

Yararlı YZG’ye giden yolculuk karmaşıklıklar ve belirsizliklerle doludur.

Ancak işbirlikçi çaba, düşünceli düzenleme ve etik ilkelere ve ademi merkeziyetçiliğe kararlı bir bağlılıkla, bu keşfedilmemiş bölgede yol alabiliriz.

YGZ’nin gelişimi, toplum olarak değerlerimizi yansıtmak ve bu değerleri teknolojik geleceğimizin dokusuna yerleştirmek için bir fırsat sunuyor.

“ Düzenlemeler aşkın bir anın eşiğinde. Bu sadece yapay zeka düzenlemesi değil; hayatlarımızın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili düzenleme. Kararlarımızın nasıl alınması gerektiğine ilişkin düzenlemedir. Dünyayı nasıl daha adil, daha az önyargılı, veri kullanımımızda daha şeffaf ve insan haklarına daha saygılı hale getireceğimize dair düzenlemedir. Dünyada etik konusuna hiç bu kadar odaklanma olmamıştı, yapay zeka kelimesini çıkarın ve yapay zeka araçlarımız aracılığıyla insan türünün etik standartlarını iyileştirmeyle ilgili bu yayını tüm dünyaya yayıyoruz. Gerçekte ilk kez gördüğümüz şey, tür olarak standartlarımızı yükseltmeye yönelik devasa, küresel, çok uluslu ve koordineli bir çabadır. ”

Janet Adams — SingularityNET COO’su

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Yapay Zeka Platformu ve Pazarıdır. Misyonumuz, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve yararlı bir Yapay Genel Zekanın (AGI) yaratılması ve aşağıdakiler yoluyla yapay zeka ve YGZ teknolojilerine erişimin demokratikleştirilmesidir:

  • Herkesin yapay zeka algoritmaları, modelleri ve verileri geliştirebileceği, paylaşabileceği ve bunlardan para kazanabileceği Platformumuz .
  • Birinci sınıf nöral-sembolik AGI Çerçevemiz OpenCog Hyperon , bir sonraki yapay zeka inovasyonu dalgası için temel bir hizmet olacak.
  • Ekosistemimiz , endüstrilerde devrim yaratmak için pazar sektörlerinde gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin:

SingularityNET Topluluk Etkinlikleri Takvim Bağlantısı — Topluluk, Elçi ve Derin Finansman Etkinlikleri hakkında güncel bilgilere sahip olun!

1 Like