Turkish - An Exploration of the Convergence of Quantum Computing and AGI

Source article: An Exploration of the Convergence of Quantum Computing and AGI | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=f04da8e1-6d2c-4a7e-91f8-d994b5fe7423
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

Kuantum Bilişim ve YGZ’nin Yakınsamasına İlişkin Bir Araştırma

Sevgili Singularitarians,

Yapay genel zeka (AGI) ve kuantum hesaplama alanları günümüzde teknolojik araştırmaların en heyecan verici ve hızla gelişen alanlarından ikisidir. Her ikisi de dünyamızda devrim yaratmayı ve insanlığın en acil sorunlarından bazılarını çözmeyi vaat ediyor, ancak yaklaşımları, doğaları ve hedefleri açısından temelde farklılar.

Kuantum hesaplama, benzeri görülmemiş ölçeklerde karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme umuduyla kuantum mekaniğinin özelliklerinden yararlanır. Öte yandan AGI, insanlarla aynı kaba genel zekayı sergileyen makineler yaratmayı hedefliyor; daha önce gördüklerinden niteliksel olarak çok farklı bağlamlara genelleme de dahil olmak üzere öğrendiklerini genelleştiriyor.

Yakın zamanda düzenlenen Faydalı AGI (BGI) Zirvesi 2024’te bir panel, AGI’ye yönelik potansiyel donanım ve yazılım mimarilerini keşfetmek üzere yola çıktı ve bu tartışmanın bir parçası olarak kuantum hesaplamadan bahsetmeyi unutamayız. Bu iki alanın bir gün yakınlaşması kaçınılmaz mı ve önümüzdeki yıllarda birbirlerini nasıl etkileyebilirler?

Yapay Genel Zekaya Kısa Bir Bakış

YGZ’nin kesin tanımı veya karakterizasyonu üzerinde geniş çapta mutabakata varılmamış olmasına ve YGZ araştırma alanındaki çalışma konularından biri olmasına rağmen, “Yapay Genel Zeka” teriminin birbiriyle yakından ilişkili birçok anlamı vardır; örneğin, tasarlanmış bir sistemin kapasitesi

  • insanlarla aynı kaba genel zekayı sergilerler;
  • son derece spesifik görevlere bağlı olmayan zeka sergilemek;
  • Niteliksel olarak bağlamlara genelleme de dahil olmak üzere öğrendiklerini genelleştirin
  • daha önce gördüklerinden çok farklı;
  • Geniş bir bakış açısına sahip olmalı ve mevcut görevlerini genel olarak dünya ve onunla olan ilişkisi bağlamında esnek bir şekilde yorumlayabilmelidir.

Kuantum Hesaplamaya Kısa Bir Bakış

Kuantum hesaplama, kuantum bitleri veya kübitleri kullanarak kuantum mekaniğinin ilkelerine göre çalışır. Veriyi 0 veya 1 olarak temsil eden klasik bitlerin aksine kübitler, süperpozisyon sayesinde aynı anda birden fazla durumda var olabilir. Sadece bu da değil, kübitler dolaşık olabilir, yani aralarındaki mesafe ne olursa olsun bir kübitin durumu diğerinin durumuna bağlı olabilir. Bu özellikler kuantum bilgisayarların karmaşık, yüksek boyutlu problemleri klasik bilgisayarlara göre daha verimli bir şekilde ele almasına olanak tanır.

Kuantum hesaplama ve YGZ’nin kesişmesi potansiyel olarak her iki alanda da önemli atılımlara yol açabilir

Mindplex podcast’inin yakın tarihli bir bölümünde CEO’muz Dr. Ben Goertzel, Simuli CEO’su Rachel StClair ile bir araya gelerek yapay zekada sıkıştırma teknolojisinin oluşturulması ve uygulanması, AGI’yi ölçeklendirmedeki felsefi ve teknik zorluklar ve aralarındaki etkileşim gibi konuları tartıştı. Yapay zeka geliştirme ve donanım ilerlemeleri.

Konuşmalarından elde edilen bazı bilgiler, kuantum hesaplama ile YGZ’nin yakınlaşmasının teorik ve pratik sonuçlarına ışık tutuyor.

Dr. Ben Goertzel, kuantum hesaplamadan yararlanarak zekalarını geliştirebilen YGZ sistemlerinin dönüştürücü potansiyelini anlattı. AGI’nin insan benzeri bir zeka seviyesine ulaştığında, bilgisayar bilimi ve matematikteki mevcut tüm bilgilere erişme ve bunları işleme kapasitesine sahip olacağını öne sürüyor. Bu derin zeka seviyesi, AGI sistemlerinin yenilik yapmasına ve yeni donanımlar tasarlamasına olanak tanıyarak, muhtemelen kuantum hesaplama gelişmelerini etkileyebilir.

Tartışmalarında Dr. Rachel St. Clair, geleneksel bilgisayar teknolojilerinin fiziksel minyatürleştirme sınırlarına yaklaştığımıza dikkat çekti. Bu kaçınılmazlık, sonuçta kuantum hesaplamayı bir seçenekten daha ileri ilerlemeler için bir zorunluluk haline getirebilir. StClair’e göre kuantum hesaplamaya geçiş hayati önem taşıyor çünkü minyatürleştirme bloğuna ulaşana kadar yaklaşık dokuz yılımız var, bundan sonra kuantum hesaplama artık seçmeli bir yenilik değil, bir bakıma zorunlu bir ilerleme olacak.

Tartışma aynı zamanda StClair’in tanımladığı " sözde kuantum " hesaplama kavramına da değiniyor . Gerçek kuantum hesaplama olmasa da, sözde kuantum yaklaşımları, veri işleme algoritmalarındaki süperpozisyonlar gibi kuantum mekaniğinin bazı yönlerini taklit eder. Kavramların bu şekilde harmanlanması, karmaşık sorunların çözümünde kuantum benzeri bir yaklaşıma olanak tanıyarak, kuantum teknolojilerinin klasik sistemlere daha sorunsuz entegrasyonunun önünü açıyor.

Tartışmanın en ilgi çekici kısımlarından biri, kuantum hesaplamanın daha güvenli ve daha emniyetli yapay zeka altyapılarının oluşturulmasına yardımcı olma potansiyeli etrafında dönüyor. Kuantum hesaplamanın doğrulanabilir, güvenli algoritmaların geliştirilmesini destekleme yeteneği, yapay zeka sistemlerinin güvenli ve önceden belirlenmiş parametreler dahilinde çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynayabilir ve bizi bilinçli yaşama faydalı olan YZG’yi geliştirmeye daha da yaklaştırabilir.

Ölçeklenebilir AGI hakkındaki tartışmanın tam bir incelemesi için lütfen Mindplex podcast’inin 26. Bölümünü izleyin.

Episode 26 | Rachel StClair: Scalable AGI

Sonuçta, kuantum hesaplamanın AGI ile birleştirilmesi, her iki alanda da devrim yaratacak ve benzeri görülmemiş hesaplama gücü ve yetenekleri sunacak. Dr. Ben Goertzel ve Rachel StClair gibi araştırmacılar bu keşfedilmemiş sularda gezinirken, YZG’nin olanakları genişliyor ve potansiyel olarak teknoloji ve toplumun çeşitli yönlerini önemli ölçüde etkileyebilecek atılımlara yol açıyor.

Bu yakınlaşma büyük umut vaat ediyor ve potansiyel olarak iki alanın birbirinin gelişimini katalize etmesine olanak tanıyor. Ancak ilerledikçe önemli araştırmalar yapılması ve etik sonuçların dikkatle değerlendirilmesi hayati önem taşıyor. Her iki alan da geliştikçe, insanlığın karşı karşıya olduğu en acil ve karmaşık zorluklardan bazılarına çözümler sunabilirler. Kuantum bilişim ile YGZ arasındaki sinerji, gelecekteki teknolojik ilerlemelerin tanımlayıcı özelliklerinden biri olabilir, şu anda aşılamaz olarak görülen sorunlara yaklaşımımızı yeniden şekillendirebilir ve yararlı YZG’lerin yaratılması ve konuşlandırılması için yeni yollar açabilir.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, Yapay Zeka (AI) hizmetlerine yönelik merkezi olmayan bir Yapay Zeka Platformu ve Pazarıdır. Misyonumuz, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve yararlı bir Yapay Genel Zekanın (AGI) yaratılması ve aşağıdakiler yoluyla yapay zeka ve YGZ teknolojilerine erişimin demokratikleştirilmesidir:

  • Herkesin yapay zeka algoritmaları, modelleri ve verileri geliştirebileceği, paylaşabileceği ve bunlardan para kazanabileceği Platformumuz .
  • Birinci sınıf nöral-sembolik AGI Çerçevemiz OpenCog Hyperon , bir sonraki yapay zeka inovasyonu dalgası için temel bir hizmet olacak.
  • Ekosistemimiz , endüstrilerde devrim yaratmak için pazar sektörlerinde gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

En Son Haberlerden Haberdar Olun, Bizi Takip Edin:

1 Like