Turkish - A Deep Dive on the Differences Between Narrow AI and AGI

Source article: A Deep Dive on the Differences Between Narrow AI and AGI | by SingularityNet | SingularityNET
Translation by: Faruk
Dework task link: https://app.dework.xyz/singularitynet-ambas/test-38287?taskId=790b13e5-4876-4560-bc2a-c1e68b81903c
Community review: Please leave comments below about translation quality or like this post if it is well translated

Dar Yapay Zeka ve AGI Arasındaki Farklara Derin Bir Bakış

Sevgili Singularitarians,

Yapay zeka (AI), hayatın her kesiminden ve dünyanın her köşesinden bireyleri ve endüstrileri etkileyen, dünyamızda dönüştürücü bir güç olmuştur. Ancak tüm yapay zekalar aynı seviyede değildir.

Yapay zeka alanı, uzmanlaşmış ve görevi özel olan Dar Yapay Zeka’dan, insan benzeri bilişsel yeteneklere sahip, henüz oluşturulmamış bir yapay zeka sistemi biçimini temsil eden Yapay Genel Zeka’ya (AGI) kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bildiğimiz dünyayı değiştirebilecek dönüştürücü bir teknoloji olan ve etkileri şimdiye kadar bilim kurgu dünyası tarafından araştırılan Yapay Süper Zekaya giden yol.

Dar Yapay Zeka ile YGZ arasındaki farkları anlamak, yapay zeka teknolojisinin geçmişini, mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini kavramanın önemli bir parçasıdır ve bugün tam olarak bunu keşfedeceğiz.

Dar Yapay Zeka – Uzmanlaşmış ve Göreve Özel

Zayıf Yapay Zeka olarak da bilinen Dar Yapay Zeka, belirli bir görevi veya dar bir görev yelpazesini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Önceden tanımlanmış parametreler dahilinde çalışır ve belirlenen etki alanının dışında görevleri yerine getirme yeteneğinden yoksundur.

Dar Yapay Zeka örnekleri arasında, hatırlatıcılar ayarlayabilen, müzik çalabilen ve hava durumu güncellemeleri sağlayabilen Siri ve Alexa gibi sesli asistanlar yer alıyor. Netflix ve Amazon gibi platformların kullandığı öneri sistemleri, kullanıcı tercihlerine göre film, dizi ve ürünler önerir. Görüntü ve konuşma tanıma teknolojileri, görüntülerdeki nesneleri tanımlar veya konuşulan kelimeleri metne dönüştürürken, otonom araçlar yollarda gezinmek ve sürüş kararları vermek için yapay zekaya güvenir. OpenAI’nin ChatGPT’si bile bir Dar Yapay Zeka biçimidir; aldığı girdiye göre insan benzeri metinleri anlama ve üretme konusunda üstün olmasına rağmen genel zekaya, bilince veya öz farkındalığa sahip değildir.

Dar yapay zeka, büyük miktarda veriyi işleme ve kalıpları belirleme yeteneği nedeniyle belirli görevlerde üstün başarı gösterir. Ancak insan zekasının veya yapay genel zekanın çok yönlülüğü ve genel problem çözme yeteneklerinden yoksundur. Bir YGZ’nin yapacağı gibi bilgiyi bir alandan diğerine aktaramaz veya eylemlerinin daha geniş bağlamını anlayamaz.

AGI — İnsan Benzeri Zeka Arayışı

Güçlü Yapay Zeka olarak da bilinen Yapay Genel Zeka (AGI), bir insanın bilişsel yeteneklerine sahip olan ve/veya oldukça spesifik bir görev dizisine bağlı olmayan zekayı gösterebilen (şimdiye kadar) teorik bir yapay zeka biçimidir. . Öğrendiklerini genelleştirebilecek (bağlamlara niteliksel olarak genelleme dahil), geniş bir bakış açısına sahip olabilecek ve mevcut görevlerini genel olarak dünya ve onunla olan ilişkisi bağlamında esnek bir şekilde yorumlayabilecektir.

YGZ, insan zekasına benzer esneklik ve uyarlanabilirlik sergileyerek bilgiyi geniş bir görev yelpazesinde anlayabilecek, öğrenebilecek ve uygulayabilecektir. Özerk öğrenme, akıl yürütme, problem çözme yetenekleri ve bağlam anlayışını gösterecek ve bilgiyi bir alandan diğerine aktaracaktır.

Dar Yapay Zekanın geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, YGZ’ye ulaşmak çok büyük teknik ve etik zorluklara yol açıyor. SingularityNET gibi YZG’nin geliştirilmesinde ön saflarda yer alan şirketler ve araştırmacılar, hala insan bilişinin tüm yelpazesinin makinelerde nasıl kopyalanacağına dair temel sorularla boğuşuyor.

Dar Yapay Zeka ve AGI Arasındaki Temel Farklılıklar

Dar Yapay Zeka ve AGI arasındaki temel ayrım, kapsamları, genellikleri ve çok yönlülüklerde yatmaktadır.

Dar yapay zeka son derece uzmanlaşmıştır ve belirli görevlerle sınırlıdır. Örneğin, görüntü tanıma için eğitilmiş bir yapay zeka, yeniden eğitim almadan doğal dil işleme görevlerini gerçekleştiremez . Ancak bir YGZ şunları yapabilir: Geniş bir çok yönlülük sergileyebilir, bir insanın yapabileceği her türlü entelektüel görevi gerçekleştirebilir; ve daha iyisini yapar. AGI, görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek ve bilgiyi bir alandan diğerine uygulayabilecektir.

Öğrenme ve uyarlanabilirlik açısından Narrow AI, görevleri gerçekleştirmek için denetimli öğrenmeye ve büyük veri kümelerine güvenir. Kapsamlı bir eğitim gerektirir ve yeni görevler veya ortamındaki değişiklikler için sıklıkla yeniden eğitime ihtiyaç duyar. Ancak AGI, otonom öğrenme ve adaptasyon yeteneğine sahip olacaktır. Minimum veriden öğrenecek, yeni kavramları hızlı bir şekilde anlayacak ve kapsamlı bir şekilde yeniden eğitilmeye gerek kalmadan alışılmadık durumlara uyum sağlayacak.

Anlama ve muhakeme söz konusu olduğunda Dar Yapay Zeka, önceden tanımlanmış kurallara ve kalıplara göre çalışır. Gerçek anlayıştan yoksundur ve programlanmış parametrelerinin ötesinde akıl yürütemez. Öte yandan AGI, insan benzeri anlayış ve muhakeme yeteneklerine sahip olacaktır. AGI, karmaşık kavramları kavrayabilecek, yargılarda bulunabilecek ve farklı bağlamlarda mantıksal olarak akıl yürütebilecektir.

Bilgi aktarma yeteneği, yapay zekanın iki biçimini tanımlarken göz ardı edemeyeceğimiz bir diğer önemli farktır. Dar yapay zekanın görevler arasında bilgi aktarma yeteneği sınırlıdır. Her yeni görev genellikle ayrı bir eğitim ve optimizasyon gerektirir. Ancak AGI, bir görevden elde edilen bilginin diğerlerine uygulanabileceği öğrenmeyi aktarma yeteneğine sahip olacaktır. Bu yetenek, AGI’yi çok daha verimli ve uyarlanabilir hale getiriyor.

Dar AI çevremizdeki dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. Hayatımızın giderek önemsiz bir parçası haline geliyor ve çeşitli endüstrilerde yenilikçiliği ve verimliliği teşvik ederek gelişmeye devam ediyor.

Ancak AGI hala teorik ve araştırma aşamasındadır. YGZ’nin gerçeğe dönüşebilmesi için insan bilişinin anlaşılması ve makinelerde kopyalanması konusunda önemli atılımlara ihtiyaç var. Ancak bu gelişmelere o kadar da uzak olmayabiliriz. SingularityNET blogundaki bu makaleden tahmini zaman çizelgemiz hakkında daha fazla bilgi edinin .

Dar Yapay Zekadan AGI ve Ötesine

YGZ’nin gelişimi, en çılgın hayal gücümüzün bile ötesinde etik ve toplumsal sonuçlar taşıyor.

Dar Yapay Zeka halihazırda gizlilik, güvenlik ve istihdamla ilgili soruları gündeme getirirken, AGI daha karmaşık sorunları da beraberinde getiriyor. YGZ sistemlerinin güvenli, kontrol edilebilir ve insani değerlerle uyumlu olmasını sağlamak büyük bir endişe kaynağıdır. Ayrıca, YGZ’nin istenmeyen sonuçlara ve kötüye kullanılma potansiyeli de oldukça yüksektir. YGZ dünyayı Dar Yapay Zeka’dan çok daha fazla değiştirebilir; istihdam, eğitim ve sosyal güvenlik ağlarına yeni yaklaşımlar gerektirebilir.

YGZ sistemlerinin, etik YZ davranışı için çerçevelerin geliştirilmesini gerektiren karmaşık durumlarda etik kararlar alması gerekecektir. Kısa bir süre sonra, YGZ’nin insan zekasını aşma potansiyeli varoluşsal riskleri artırıyor ve YGZ gelişiminin sağlam etik ilkeler ve küresel işbirliği tarafından yönlendirilmesini sağlamayı zorunlu hale getiriyor.

İşte bu noktada her birimiz, yapay zekanın geliştirilmesinde rol oynayabiliriz; yapay zekanın merkezileştirilmesine ve ardından YGZ’nin geliştirilmesine yardımcı olarak, kontrol ve karar alma sürecini dağıtabilir ve YGZ’nin kazanılmış çıkarlar tarafından kontrol edilmek yerine herkes için faydalı olmasını sağlayabiliriz.

Doğru yaklaşım , yönetişim, sağlam inceleme, merkezi olmayan yönetim çerçeveleri ve sürekli gözetim ile insani değerlerle uyumlu bir YGZ geliştirmek için birlikte çalışabilir ve tüm duyarlı varlıklar için güvenli ve faydalı bir şekilde hareket etmesini sağlayabiliriz.

SingularityNET Hakkında

SingularityNET, merkezi olmayan, demokratik, kapsayıcı ve yararlı bir Yapay Genel Zeka (AGI) yaratma misyonuyla Dr. Ben Goertzel tarafından kuruldu. Bir YGZ herhangi bir merkezi varlığa bağlı değildir, herkese açıktır ve tek bir şirketin, hatta tek bir ülkenin dar hedefleriyle sınırlı değildir. SingularityNET ekibi deneyimli mühendisleri, bilim adamlarını, araştırmacıları, girişimcileri ve pazarlamacıları içerir. Çekirdek platformumuz ve yapay zeka ekiplerimiz ayrıca finans, robot bilimi, biyomedikal yapay zeka, medya, sanat ve eğlence gibi uygulama alanlarına ayrılmış uzman ekiplerle tamamlanmaktadır.

Merkezi Olmayan Yapay Zeka Platformu | OpenCog Hyperon | Ekosistem | ASI İttifakı

En Son SingularityNET Haberleri ve Güncellemeleriyle Güncel Kalın:

Topluluk, Elçi ve Derin Finansman Etkinlikleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için SingularityNET Topluluk Etkinlikleri Takvimini ekleyin!